Dutkan Davvin Konferanse 2024

Events Wednesday 23.10. - kl 11:00

Forskningsnettverket for museene i Troms og Finnmark, Duktan Davvin – Forskning i nord, inviterer til konferanse for å presentere erfaringer med tre års
samarbeid om realisering av forskning i museene i nord.

Álttá / Alattio / Alta, 23. og 24. oktober
Sted: UiT – campus Alta.

Program

Dag 1

(11-16)

Vi åpner med lunsj

Velkommen ved Jan S. Dølør,

Innledninger ved Jorunn Jernsletten, Marianne A. Olsen, Eva Dagny Johansen

Forskningsresultater. Korte presentasjoner ved Jannicken Olsen, Jorunn Jernsletten, Tove Kristiansen, Camilla Brattland, Trude Fonneland, Rossella Ragazzi, Nina Planting Mølmann, Camilla Carlsen, Gyrid Øyen, Siv Garles Sjåland, Håvard Salen, Honna Havas.

Panelsamtale. Tema: Hva er verdt å ta vare på? Samlingsforvaltning og samlingsblikk, forskning og utvikling. Ledes av Professor Trude Fonneland, UiT – Norges arktiske universitetsmuseum

Middag kl 17:00

Vin&viten med Brita Pollan og Efraim Pedersens fortellinger på Alta Museum, kl 19:30 – 21:00.

Dag 2.

(9-14)

Fortsettelse, korte presentasjoner av forskningsresultater ved Marianne A. Olsen, Nina Hermansen, Eva Dagny Johansen, Maria Øien, Mari S. Arntzen, Lise Jakobsen, Lisa Vangen, Anne May Olli, Kristin Nicolaysen, Jorunn Jernsletten.

Panelsamtale. Tema: Hvordan (be)gripe samtida? Forskningsmetoder, museenes samfunnsrelevans og framtida. Ledes av Seksjonsleder Elin Johansen, Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum.

Keynote: Samiska spår i utställningen NORDBOR på Nordiska museet ved intendant Marit Baer, Nordiska Museet, Stockholm.

Lunsj

Fullstendig program og påmelding kommer i begynnelsen av august, uke 32.