Nordlandsbåt og draug – en felles kulturarv

Vin&Viten Thursday 23.4. - 19:00 to 21:00

Forfatter Mariann Jakobsen Mathisen gir oss i kveldens Vin&Viten et foredrag om sin bok «Nordlandsbåt og draug – en felles kulturarv».
Dette er en flott historiebok om nordlandsbåten hvor forfatteren ønsker å inspirere unge og eldre til å bli interessert i vår fantastiske kystkultur og trekulturelle historie.

Nordlandsbåten og draugen er en felles kulturarv for samer, kvener og nordmenn. Både i nordlandsbåtens historie og i fortellerskattens rikdom finnes det likheter og ulikheter mellom de tre folkegruppene. I dette foredraget vil Mathisen fokusere på hvordan fortellinger kan være viktige kunnskapsbærere. 

Alta Museum inviterer igjen til en annerledes museumsopplevelse i arrangementsrekken Vin&Viten. Vi belyser ulike tema i en uformell cafe-setting, der det vil være mulighet til å kjøpe seg et glass vin og nyte enkel bevertning, samtidig som man får påfyll av fagkunnskap.

Velkommen!