Smil

Online Exhibitions

Foto fra museets lokalhistoriske samling av noen av de mange som smilte mellom 1860 og 1985