Ledig stilling som Verdensarvkoordinator for Struves meridianbue

Struves meridianbue var et banebrytende vitenskapelig samarbeidsprosjekt mellom flere nasjoner på 1800-tallet. Det var den første, nøyaktige oppmålingen for å fastsette jordas eksakte størrelse og form. Struves meridianbue går i dag gjennom 10 land og ble innskrevet på Unescos verdensarvliste i 2005. Forvaltning og formidling av Struves meridianbue er et samarbeid mellom tre vertskommuner og forvaltningsmyndighetene. Samarbeidet ivaretas blant annet gjennom et faglig råd og et politisk verdensarvråd. Koordinator samarbeider tett med Kartverket som fagmyndighet og er observatør i Struve Geodetic Arc Coordinating Committee. Forvaltningsoppgaver utføres på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune og finansieres av Riksantikvaren.

Stillingen som verdensarvkoordinator er plassert i seksjon for bergkunst og verdensarv.