Historien om Vesterisulykka i 1952

Foredrag Torsdag 13.4. - kl 19:00

I 1952 dro 53 norske ishavsskuter med over 900 menn til Vesterisen for å delta under årets fangst. Sju av skutene med over 100 menn kom fra Finnmark, hvor «Polis» var fra Alta og «Ungsel» fra Talvik.
Når man nærmet seg påsken lå åtte av ishavsskutene å fangsta langt sør i Vestisen. Fem av disse skulle forsvinne i havet med et mannskap på 78.

Inngang: kr. 100,- (kr.50 for årskortinnhavere) inkludert enkel servering

Denne ulykka var en tragisk hendelse i et viktig fangstmiljø. To av disse skutene var fra Sunnmøre, tre fra Troms.

Utenom de fem skutene som forsvant, forliste to skuter dette året. «Ungsel» berga seg så vidt inn til Island under orkanen, men etter avslutta fangst, forliste skuta på heimveg. (mer informasjon i foredraget).

Utenom Finnmarksskutene reiste Altafolk med skuter både fra Troms og Sunnmøre på selfangst den gangen.

I et interessant foredrag av Johannes Bjarne Alme får vi høre historien om Vesterisulykka i 1952.

Alta har den eneste aktive selfangstskuta som er registrert i dag og representerer en næring som gradvis har blitt mindre og mindre, men som likefullt er en viktig og interessant del av vår historie.

Johannes Bjarne Alme er fra Brandal på Sunnmøre, han har ishavshistorie som hobby. Han har gjort mange intervjuer med ishavsfolk, og skriver artikler og bøker om emnet. Bøkene: «Ishavsfolk si erfaring», «Fangstmann ei forteljing frå ishavet» og «Eventyret - med Fangstmann til Svalbard».