Forskningsdagene: Klimaendringene globalt og i nordområdene

Arrangement Torsdag 19.9. - kl 19:00

Alta Museum inviterer til foredrag med klimaforsker og Professor i oseanografi Helge Drange.


Klimaendringene i nordområdene skjer i alarmerende tempo. Endringene har vært spesielt store i Svalbardområdet: Økende luft- og havtemperatur, sterkt redusert tykkelse og utbredelse av havis, tinende breer og nedbørsmengder som selv bergensere legger merke til er i ferd med å bli den nye normalen. Hva skjer med drivhuset - globalt, i Norge og i nordområdene spesielt? 

Svalbards frølager - kåret til verdens sjette beste oppfinnelse av Time Magazine - skal være en verdensomspennede forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner. Men vil menneskeskapt klimaendring endre Svalbard på en slik måte at frølageret smelter foran øynene våre? Vi kjenner vår nære fortid og hva vi har i dag, men hva kan fremtiden bringe dersom vi fortsetter med vår storstilt bruk av kull, olje og gass? 

Foto: Helge Drange