Filosofiske samtaler 5. - 7. trinn

Filosofiske samtaler

Hvordan kjennes det å ta på en skulptur mens man lytter til klassisk musikk? Kan man lage en form uten begynnelse og slutt? Alta Museum ønsker å invitere elever fra 5.-7. trinn til en unik kunstopplevelse. Med vårt opplegg Filosofiske samtaler forsøker vi å fremme elevenes refleksjon rundt kunst.

Den 21. juni setter vi opp vandreutstillingen «Evighetens form» av Aase Texmon Rygh, en pioner innen abstrakt kunst. Utstillingen består av hennes såkalte evighetsskulpturer i steinen diabas. For første gang i museumssammenheng gir vi, og Nasjonalmuseet, publikum mulighet til å berøre disse unike verkene.

Temaet for opplegget er «filosofiske samtaler» hvor elevene oppfordres til å filosofere rundt Texmon Ryghs skulpturer (rund, stående, liggende, dobbel og trippel). Vi har fokus på å berøre og føle skulpturene, lytte til musikk og så tenke og reflektere rundt denne sanseopplevelsen. Målet er å få frem elevenes spørsmål, interesser og forståelse, samtidig som vi inviterer alle til å være aktive gjennom å lytte, snakke og filosofere. Loggark benyttes slik at elevene kan skrive ned sine tanker, noe som også fremme læringsutbyttet.

Opplegget varer ca. 1 time. For øvrig er dette ikke et tilbud i regi av DKS.

Maks antall elever: 25

Utstillingen er åpen ved Alta museum fra 21. juni til og med 2. oktober 2018 og opplegget vil være tilgjengelig i perioden 20. august – 30. september.

Påmelding ønskes innen 15.08.2018 og sendes til maria@altamuseum.no eller ingvild@altamuseum.no.

 Velkommen!