Hvem er vi? Altas identitet gjennom kunst 9. trinn

Hvem er vi? Altas identitet gjennom kunst

Altas identitet gjennom kunst er et tilbud for 9. trinn. Vi ønsker å invitere Altaungdommen inn i en verden der de får lære om de mange måter identitet kan uttrykkes i billedkunsten. Gjennom nært samarbeid med graffiti kunstner Linda Zina Aslaksen vil vi også inspirere dem til å uttrykke egen identitet ved hjelp av kunst. Tilbudet er under utarbeidelse og blir aktivt først i 2019/20.

Maleri av Anders Sunna: "Kolonialismens' rovdjur"
Maleri av Anders Sunna: "Kolonialismens' rovdjur"

Tilbudet utføres som en workshop fordelt på to økter. Den første dagen starter med en introduksjon gitt av Maria Øien, seksjonsleder ved Samtid og historisk tid på Alta Museum. Introduksjonen presenterer hvordan mange av historiens store kunstnere brukte kunsten til å formidle tydelige budskap, samt fortelle verden hvem de var. Maria har skrevet sin doktorgradsavhandling om Australsk urbefolkningskunst og vil også illustrere hvordan aboriginerne bruker sine malerier til å uttrykke kulturell identitet. Dernest får eleven et møte med utøvende kunstner Linda Z. Aslaksen, som vil undervise i teknikk og visualisering.

Kunst kan ha en aktiv rolle i samfunnet ved uttrykke visuelt det som er vanskelig å si med ord. I et mangfoldig samfunn kan kunsten også overskride kulturelle grenser og virke samlede. På bakgrunn av introduksjonen vil elevene arbeide i grupper, der de reflektere rundt egen identitet, og diskuterer hvordan de visuelt sett kan uttrykke dette. Vi engasjerer ungdommene til selv å reflekterer rundt hvem de er - ung i Alta 2018! Hvilke diskusjoner utløser det, og hvilke bilder, symboler, farger velger de å fortelle med? Det visuelle produktet blir skisser laget av elevene med tegninger og collage.

Hver klasse vil så sammen lage et større bilde med spraymaling som metode, under den kyndig veiledning, og i kreativ prosess, med Linda Zina. Vi vil oppmuntre til at mangfoldet av identiteter i Alta blir synliggjort, slik at det ferdige kunstverket kan assosieres til det samiske, kvenske, norske eller til ungdommer med innvandrer bakgrunn, så vel som andre aktuelle sider ved identitet som ungdommene ønsker å formidle.

Det hele avsluttes med en kunstutstilling der ungdommenes spraymalerier, som ferdigstilles av Linda Zina, stilles ut sentralt i Alta med en offentlig Vernissasje.

 

Maleri av Anders Sunna, 2012. «Blodstänkt høst stig.»
Maleri av Anders Sunna, 2012. «Blodstänkt høst stig.»

Tilbudet gis som en pilot i 2019/20 i samarbeid med Alta ungdomsskole og deres lærer for kunst- og håndverksfag og DKS.

Målgruppe: 9. trinn

Varighet: To og en halv dag samt utstillingsåpning.

Antall: 30 elever