Arkeolog

Ledig stilling som arkeolog


Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum har som oppgave å bevare, formidle og forske på Altas bergkunst og kultur- og naturhistorie. Bergkunsten i Alta er en av åtte norske oppføringer på UNESCOs verdensarvliste og museet er en av Finnmarks største turistattraksjoner. Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum lyser herved ut ledig stilling som arkeolog. 

Varighet er 1 år, med muligheter for forlengelse. 

Stillingens innhold vil være prosjektrelatert arbeid med formidling og forvaltning av verdensarven Bergkunsten i Alta. Arbeidsoppgavene som følger stillingen er blant annet skjøtselsarbeid og tilsyn,, dokumentasjon kartlegging og noe saksbehandling. Formidlingsoppgaver som guiding, undervisning, tilrettelegging og utarbeiding av forskjellige formidlingsopplegg er sentrale oppgaver. Stillingen skal også bidra i museumsdriften ellers. 


Stillingens krav: 

Mastergrad i arkeologi 

Erfaring med arkeologisk feltarbeid 

Erfaring fra museumsarbeid 

Erfaring med foto og arkiv 

Teknisk innsikt, spesielt IKT 

Førerkort klasse B 

Beherske norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig 

Gode samarbeidsevner samt egenskaper til å kunne jobbe uavhengig 


Søknadsfrist 02.02.20.


Søknad med CV sendes til post@altamuseum.no, merk «Arkeolog».  


For spørsmål, ring +47 98832236.