Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig

​Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum (VAM) har som oppgave å bevare, formidle og forske på Altas bergkunst og kultur- og naturhistorie. Bergkunsten i Alta er en av åtte norske oppføringer på UNESCOs verdensarvliste. Vi er stolte av å være en av Finnmarks best besøkte reiselivsattraksjoner.

Virksomheten er et interkommunalt selskap (IKS), eid av Finnmark fylkeskommune (50 %) og Alta kommune (50 %). Vi har ca 30 årsverk organisert i drift/administrasjon og tre seksjoner.

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert

Økonomiansvarlig (fast stilling, 100 %)

 

Økonomiansvarlig deltar i ledergruppen og forventes å bidra til videreutvikling av museet. De nærmeste årene har museet fokus på strategiutvikling, faglig utvikling og formidling av relevante temaer gjennom utstillinger, foredrag, undervisning og samarbeid med lokale lag og foreninger. 

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

* Budsjettering, regnskapsoppfølging, rapportering og årsoppgjør

* Controllerfunksjon for virksomheten og prosjektene våre

* Likviditets- og økonomistyring

* Utvikling av søknader og oppfølging av tilskudd, frister og rapporter

* Støtte til prosjektledere i søknadsutvikling, budsjettering, oppfølging og rapportering

* Lederstøtte, styreinformasjon, nøkkeltall og statistikk

* Innkjøp og anskaffelser

Avhengig av kompetanse kan også andre oppgaver være aktuelle. Vi har engasjert ekstern regnskapsfører.

Ønskede kvalifikasjoner er høyere utdanning innen økonomi. Relevant erfaring innen økonomi og administrasjon kan kompensere for utdanningskravet. Vi ønsker en kandidat som er systematisk, initiativrik og løsningsorientert. Du må kunne samarbeid godt, og du må ha et godt blikk for strategisk utviklingsarbeid.

Vi tilbyr et trivelig arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere. Det bil være stor mulighet for å forme stillingen og for personlig og faglig utvikling. Pensjonsordning i KLP og lønn etter avtale. Tiltredelse snarest.


Søknad med CV og referanser sendes post@altamuseum.no eller direkte til jsd@altamuseum.no innen 17. november 2019. For informasjon om stillingen kan direktør Jan S. Dølør kontaktes pr epost eller mob 911 72 725.