Vi søker seksjonsleder for bergkunst og verdensarv

Vi søker seksjonsleder for bergkunst og verdensarv

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS (Alta Museum) har verdensarv-koordinatorene både for Bergkunsten i Alta og Struves meridianbue, som er to av åtte oppføringer på UNESCOs verdensarvliste i Norge. Alta museum er autorisert som besøkssenter for verdensarven Bergkunsten i Alta gjennom Miljødirektoratet. Vi er også et lokalmuseum for Altas historie og samtid.


Alta Museum; ansvarlig – inkluderende – modig

Seksjonsleder i seksjon for bergkunst og verdensarv søkes til en av Altas mest spennende arbeidsplasser.

Det er i dag 6 ansatte ved seksjonen.

Hovedoppgaver for seksjonsleder:

 • Faglig ansvar for museets virksomhet innenfor bergkunst og verdensarv og for at museet oppfyller vilkårene i autorisasjonen som besøkssenter.
 • Støtte verdensarvkoordinatorenes ivaretakelse av forvaltningsoppgaver.
 • Faglig utviklingsarbeid som styrker museets rolle som et anerkjent kompetansemiljø innen bergkunst og verdensarv regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra til godt tverrfaglig samarbeid, til at museet og seksjonen ivaretar sitt formidlingsansvar og samfunnsoppdrag, og til god dialog med lokalsamfunnet og interessegrupper.
 • Personalansvar for ansatte i seksjonen og videreutvikling av et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
 • Delta i museets ledergruppe og bidra til utvikling av museet i tråd med den gjeldende strategiplanen.

Om deg

Vi søker etter deg som har:

 • Utdanning på masternivå eller høyere innen kulturvitenskap, humaniora eller samfunnsfag, som arkeologi, historie, museologi og kulturarv
 • Relevant erfaring fra fagområdet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

I tillegg ønsker vi at du har:

 • Ledererfaring, gjerne fra museumssektoren
 • Interesse for verdensarv, kulturminner og museenes samfunnsoppdrag.
 • Personlige egenskaper som er viktige for stillingen, herunder:
  • Motiverende lederstil preget av integritet, samarbeid og nyskaping
  • Evne til å bygge nettverk og relasjoner
  • Vilje og evne til å prioritere og gjennomføre oppgaver
  • Evne til å videreutvikle en god organisasjonskultur


Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter både når det gjelder fag og ledelse. Tiltredelse og lønn etter avtale.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. Alta museum har pensjonsordning i KLP.

Søknad med CV sendes soknad@altamuseum.no innen 23. mai. Spørsmål om stillingen rettes direktør Jan S. Dølør, mob: 911 72 725.