Sommerjobb 2019

Sommerjobb 2019

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum har som oppgave å bevare, formidle og forske på Altas bergkunst og kultur- og naturhistorie. Bergkunsten i Alta er en av åtte norske oppføringer på UNESCOs verdensarvliste. Museet er en av Finnmarks største turistattraksjoner og i løpet av noen hektiske sommermåneder kommer besøkende fra hele verden for å oppleve bergkunsten og Altas spennende historie.

Vi søker for sommeren 2019: 

Museumsverter

·         Guiding i utstillinger og verdensarven

·         Billett- og suvenirsalg

·         Enkle kafeoppgaver

·         Forefallende oppgaver og vakthold

Museumsvertene må snakke norsk og minimum et fremmedspråk. Fremmedspråket må beherskes på et nivå som gjør søkeren i stand til å guide på det (fortrinnsvis engelsk, tysk, fransk, italiensk, nederlandsk eller spansk). Medarbeiderne må delta på obligatorisk opplæring og kurs, samt kunne være tilgjengelig for tilkallingsvakter.

 

 

Aktivitetsmedarbeidere

 • Formidling av verdensarven gjennom aktiviteter for individuelle gjester og grupper
 • Gjennomføring av ulike aktiviteter som bueskyting, skinn- og smykkelaging, lage bål, steinsliping av steinalderredskaper og lignende
 • Ansvar for klargjøring og bestilling av materiell til aktivitetene, samt opprydding
 • Ansvar for vedlikehold av uteområde der aktivitetene foregår
 • Guiding, billett og suvenirsalg, enkle kafeoppgaver
 • Billettkontroller og rydding i verdensarvområdet
 • Forefallende oppgaver
 • Varebestilling

Aktivitetsmedarbeiderne må kunne arbeide perioden fra ca. 10. juni til ca. 15. august. Arbeidet vil i hovedsak foregå utendørs i barsk Finnmarksnatur. Vi søker etter personer som er utadvendte, som elsker å jobbe med mennesker, gjerne med erfaring innen formidling, guiding, teater, aktiviteter eller lignende. Må minimum snakke norsk og engelsk. Andre språk som tysk og fransk vil også bli vektlagt.

 

Kafepersonell:

·        Kundebetjening og kundeservice. Søkere som behersker norsk, engelsk og/eller andre språk foretrekkes.

·        Mattilberedning og baking

·        Rydding og renhold, oppfølging av IK-mat rutiner

Kafepersonellet må kunne håndtere en hektisk hverdag med mange oppgaver. Personlige egenskaper i forhold til kundeservice og erfaring fra liknende oppgaver bli vektlagt.   

*****************************************************************

 

Vi tilbyr:

·        En allsidig, spennende og lærerik arbeidsplass hvor service til publikum settes høyt.

·        Lønn etter ansiennitet.

 

Søkeren må i søknaden gi opplysninger om:

 • Når du kan begynne å jobbe
 • Hvor lenge du kan jobbe
 • Dersom du ønsker ferie i løpet av arbeidsperioden (med datoer)
 • Hvilke språk du behersker, spesifiser gjerne hvilke språk du behersker godt nok til å kunne guide på det

NB! Det er viktig at du i søknaden beskriver hvilken stilling du søker på! Det kan benyttes en søknad selv om du søker på flere av stillingene, så lenge dette spesifiseres.

 

 

Før du søker:

Alle stillinger må forplikte seg til å kunne jobbe minst 6 uker i sommersesongen, aktivtetsmedarbeiderne må kunne jobbe i periode som opplyst over. Alle stillinger innebærer arbeid etter skiftplan, ukedager og helg, inntil 37,5 time pr. uke. Søkerne må være fylt 18 år når arbeidsperioden starter.

 

Søknad med CV sendes:

post@altamuseum.no innen 6.3.19. Nærmere opplysninger om de ledige stillingene fås av  seksjonsleder Anita Tapio tlf. 95 73 77 80.

  Opplysninger om museet: www.altamuseum.no