Sommerjobb 2022

Sommerjobb 2022

Museumsvert, aktivitetsmedarbeider, cafepersonell

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum har som oppgave å bevare, formidle og forske på Altas bergkunst og kultur- og naturhistorie. Bergkunsten i Alta er en av åtte norske oppføringer på UNESCOs verdensarvliste. Museet er en av Finnmarks største turistattraksjoner og i løpet av noen hektiske sommermåneder kommer besøkende fra hele verden for å oppleve bergkunsten og Altas spennende historie.

Vi søker for sommeren 2022:

Museumsverter:

 • Guiding i utstillinger og verdensarven
 • Billettsalg og informasjon til gjester om verdensarven og museet
 • Salg, varepåfylling og ordensoppgaver i museumsbutikken
 • Enkle kafeoppgaver og oppfølging av IK-mat
 • Forefallende oppgaver og vakthold

Museumsvertene må snakke norsk og minimum ett fremmedspråk. Fremmedspråket må beherskes på et nivå som gjør søkeren i stand til å guide på det (fortrinnsvis engelsk, tysk, fransk, italiensk, nederlandsk eller spansk). Medarbeiderne må delta på obligatorisk opplæring og kurs, samt kunne være tilgjengelig for tilkallingsvakter.

Aktivitetsmedarbeidere:

 • Formidling av verdensarven gjennom aktiviteter for individuelle gjester og grupper
 • Gjennomføring av ulike aktiviteter som bueskyting, skinn- og smykkelaging, lage bål, steinsliping av steinalderredskaper, arkeologisk sandkasse og lignende
 • Ansvar for klargjøring og bestilling av materiell til aktivitetene, samt opprydding
 • Ansvar for vedlikehold av uteområde der aktivitetene foregår
 • Guiding, billett og suvenirsalg, enkle kafeoppgaver
 • Billettkontroller og rydding i verdensarvområdet
 • Forefallende oppgaver

Aktivitetsmedarbeiderne må kunne arbeide perioden fra ca. 15. juni til 10. august. Arbeidet vil i hovedsak foregå utendørs i barsk Finnmarksnatur. Vi søker etter personer som er utadvendte og elsker å jobbe med mennesker, gjerne med erfaring innen formidling, guiding, aktiviteter eller lignende. Må minimum snakke norsk og engelsk. Andre språk som tysk og fransk vil også bli vektlagt.

Kafepersonell:

 • Kundebetjening og kundeservice
 • Mattilberedning og enkel baking
 • Rydding og renhold, oppfølging av IK-mat rutiner
 • Varebestilling

Kafepersonellet må kunne håndtere en hektisk hverdag med mange oppgaver. Personlige egenskaper i forhold til kundeservice og erfaring fra liknende oppgaver bli vektlagt. Søkere som behersker norsk, engelsk og/eller andre relevante språk foretrekkes.

_______________________________________________________________________________

Vi tilbyr:

 • En allsidig, spennende og lærerik arbeidsplass hvor service til publikum settes høyt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter ansiennitet

Søkeren må i søknaden gi opplysninger om:

 • Når du kan begynne å jobbe
 • Hvor lenge du kan jobbe
 • Dersom du må ha fri i løpet av arbeidsperioden (med datoer)
 • Hvilke språk du behersker, spesifiser gjerne hvilke språk du behersker godt nok til å kunne guide på det

NB! Det er viktig at du i søknaden beskriver hvilke av de utlyste stillingene du søker på! Det kan benyttes en felles søknad hvis du søker på flere av stillingene, så lenge dette spesifiseres.

Før du søker:

Alle stillinger må forplikte seg til å kunne jobbe minst 6 uker i løpet av sommersesongen, aktivtetsmedarbeiderne må kunne jobbe fra ca. 15.6 - 10.8. Alle stillinger innebærer arbeid etter skiftplan, ukedager og helg, inntil 37,5 time pr. uke. Søkerne må være fylt 18 år når arbeidsperioden starter.

Søknad med CV sendes:

post@altamuseum.no innen 6.3.22. Nærmere opplysninger om de ledige stillingene fås av seksjonsleder Anita Tapio tlf. 95 73 77 81.

Opplysninger om museet: www.altamuseum.no