Sommerjobb

Sommerjobb

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum har som oppgave å bevare, formidle og forske på Altas bergkunst og kultur- og naturhistorie. Bergkunsten i Alta er en av åtte norske oppføringer på UNESCOs verdensarvliste. Museet er en av Finnmarks største turistattraksjoner og i løpet av noen hektiske sommermåneder kommer besøkende fra hele verden for å oppleve bergkunsten og Altas spennende historie.

  

Vi søker for sommeren 2020: 

Museumsverter

 • Guiding i utstillinger og verdensarven
 • Billettsalg og informasjon til gjester om verdensarven og museet
 • Salg, varepåfylling og ordensoppgaver i museumsbutikken
 • Enkle kafeoppgaver, IK-mat
 • Forefallende oppgaver og vakthold

Museumsvertene må snakke norsk og minimum et fremmedspråk. Fremmedspråket må beherskes på et nivå som gjør søkeren i stand til å guide på det (fortrinnsvis engelsk, tysk, fransk, italiensk, nederlandsk eller spansk). Medarbeiderne må delta på obligatorisk opplæring og kurs, samt kunne være tilgjengelig for tilkallingsvakter.

 

 

Aktivitetsmedarbeidere

 • Formidling av verdensarven gjennom aktiviteter for individuelle gjester og grupper
 • Gjennomføring av ulike aktiviteter som bueskyting, skinn- og smykkelaging, lage bål, steinsliping av steinalderredskaper og lignende
 • Ansvar for klargjøring og bestilling av materiell til aktivitetene, samt opprydding
 • Ansvar for vedlikehold av uteområde der aktivitetene foregår
 • Guiding, billett og suvenirsalg, enkle kafeoppgaver
 • Billettkontroller og rydding i verdensarvområdet
 • Forefallende oppgaver
 • Varebestilling

Aktivitetsmedarbeiderne må kunne arbeide perioden fra ca. 10. juni til ca. 15. august. Arbeidet vil i hovedsak foregå utendørs i barsk Finnmarksnatur. Vi søker etter personer som er utadvendte, som elsker å jobbe med mennesker, gjerne med erfaring innen formidling, guiding, teater, aktiviteter eller lignende. Må minimum snakke norsk og engelsk. Andre språk som tysk og fransk vil også bli vektlagt.

 

 

Kafepersonell:

 • Kundebetjening og kundeservice. Søkere som behersker norsk, engelsk og/eller andre relevante språk foretrekkes.
 • Mattilberedning og enkel baking
 • Rydding og renhold, oppfølging av IK-mat rutiner

Kafepersonellet må kunne håndtere en hektisk hverdag med mange oppgaver. Personlige egenskaper i forhold til kundeservice og erfaring fra liknende oppgaver bli vektlagt.

 

*****************************************************************

 

Vi tilbyr:

 • En allsidig, spennende og lærerik arbeidsplass hvor service til publikum settes høyt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter ansiennitet

 

Søkeren må i søknaden gi opplysninger om:

 • Når du kan begynne å jobbe
 • Hvor lenge du kan jobbe
 • Dersom du ønsker ferie i løpet av arbeidsperioden (med datoer)
 • Hvilke språk du behersker, spesifiser gjerne hvilke språk du behersker godt nok til å kunne guide på det

 

NB! Det er viktig at du i søknaden beskriver hvilken stilling du søker på! Det kan benyttes en søknad selv om du søker på flere av stillingene, så lenge dette spesifiseres.

 

 

Før du søker:

Alle stillinger må forplikte seg til å kunne jobbe minst 6 uker i sommersesongen, aktivtetsmedarbeiderne må kunne jobbe fra ca. 10.6 - 15.8. Alle stillinger innebærer arbeid etter skiftplan, ukedager og helg, inntil 37,5 time pr. uke. Søkerne må være fylt 18 år når arbeidsperioden starter.

 

Søknad med CV sendes:

post@altamuseum.no innen 8.3.20. Nærmere opplysninger om de ledige stillingene fås av  seksjonsleder Anita Tapio tlf. 95 73 77 81.

 

Opplysninger om museet: 

  www.altamuseum.no