Filmer og slideshow

Permanente utstillinger

Rundt om i utstillingslokalet i Alta Museum kan du velge mellom følgende filmer og slideshow:

1. Naturbilder fra Finnmark 

Finnmark er nordlysets og midnattssolens land. Vårt lysbildeprogram viser endringene i naturlandskapet gjennom Finnmarks fire årstider. 

Foto og produksjon: Lars H. Krempig og Per Arne Askeland. Musikk: Johan Sara jr.
Varighet: 16 minutter.

2. Seiland Nasjonalpark 

Seiland er en egenartet og vakker del av Vest-Finnmarks øynatur, med små og store fjorder omkranset av bratte fjell som stuper i havet. Seilands to isbreer er de nordligste i Skandinavia. De steile kystfjellene er hekkeplass for en rik bestand av rovfugl. Den ultrabasiske berggrunnen i sør gir opphav til et spesielt frodig planteliv. 

Foto og produksjon: Per Arne Askeland. Musikk: Erik Brinkman 
Varighet: 18 minutter.

3. Stein og brød

Skiferarbeiderne Tormod og Bjarne Heitmann forteller om arbeidet i Skiferberget i Alta da de var unge for ca. 50 år siden. Filmen har vært vist på NRK.

Foto og produksjon: Kristian Sønvisen Bye fra Alta.
Varighet: 20 minutter.

4. Torv og Tyrirøyk

Dette er en film om tjærebrenning i Reisadalen i Troms. Skogslandskap, tett furuskog ved Bilto i Reisadalen. Mann ved tjæremilen. Pan tyristikker stablet opp for tjærebrenning. Hvordan en mile er bygget opp. Elva renner tett ved. Mila bygges opp. Til slutt legges torv over tyristikkene. Hele familien mobiliseres til arbeidet. De siste forberedelser og mila tennes. De bruker never til brenningen. Tilskuere. Intervju med en av tjærebrennerne, Adolf BILTO, 73 år. Pan Reisadalen. Tjærebrenningen pågår. Tjæren tappes for 1. gang. Det begynner å blåse. Båt på elva. Fulle tjæretønner. Mila under stadig tilsyn. Tjære tappes. Trekollen dekkes til med sand og mila slokker. Shots fra det øde milestedet.

Foto og produksjon: NRK i 1967.
Varighet: 22 minutter.