Nordlysforskning i Alta

Permanente utstillinger
Til sammen 17 personer bodde på det meste på fjelltoppen. Tre barn ble født på Haldde. Det var til sammen 7 barn på fjelltoppen.  Lengst til høyre bak: Dagny Devik, Dagny Krogness og Ole Andreas Krogness. Både Krogness- og Devikfamiliene hadde hushjelper.

Historien om forskning på nordlyset er dramatisk. De som deltok var av noen av Norges og verdens fremste vitenskapsmenn på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Forskernes forsøkte å vinne ære og berømmelse for den den unge norske nasjonen rundt 1900. Forskningen hadde betydningen for grunnleggingen av Norges største industribedrift før krigen, Norsk Hydro. Forskeren Kristian Birkeland tok initiativ til å få reist verdens første, permanente nordlysobservatorium på fjelltoppen Haldde i Alta. Fjelltoppen har en særegen spiss form oppkalt etter háldi skytsånder i den før-kristne samiske religion. At Haldde ble valgt for å bygge denne nasjonale institusjonen skyldtes at en fransk ekspedisjon gjorde fremragende forskning her 70 år tidligere i 1838-1839. Halddeobservatoriet er en av de eldste deler av det som i dag er Norges arktiske universitet – Universitetet i Tromsø. Den spennende historien, om et av himmelens vakreste og mest gåtefulle lysfenomener, er tema for en utstilling ved Alta Museum.

Forside med bilde av nordlysobservatoriet på Haldde.
Forside med bilde av nordlysobservatoriet på Haldde. Arkiv: VAM

Expedition Norvegienne: Tittelbladet til boka med Kristian Birkelands resultater etter første den vinteren på Haldde. Det rene norske flagget (uten «sildesalaten») understreker den sterke nasjonalfølelsen knyttet til verdens første faste nordlysobservatorium.