Bortgjemte skatter, yrende markedsplass og fortidens kontaktveier

Permanente utstillinger
Marked og skatter

Det har sannsynligvis vært et marked i Alta siden slutten av 1400-tallet. I 1836 ble markedet «offisielt.» Markedet ble holdt to ganger i året, i desember og mars, og hvert marked varte i tre dager.

Bossekopmarkedet - et kulturelt møtested.
Bossekopmarkedet - et kulturelt møtested. Foto: Olmar Egenæs/Alta Museum

Bossekopmarkedet var et av hovedmarkedene for omsetning av fjellsamenes produkter (reinskinn, reinkjøtt, ryper m.m). I 1875 ble det omsatt varer for 120 000 kr som er ca. 6 500 000 kr målt med dagens pengeverdi. 

Sjøsamene i Alta og resten av kyst- og fjordallmuen omsatte fisk på markedet. Samene handlet med handelsmenn fra Hammerfest, Tromsø og Finland. I bytte fikk de for eksempel tekstiler, salt, smør, mel, tobakk og kaffe. Rekonstruksjonen i utstillingen viser desembermarkedet i Bossekop i 1906. 

Sølvskatter
Sølvskatter. Foto: Bjørnar Johansen og Ann-Silje Ingebrigtsen/Alta Museum

Bortgjemte skatter og smykker forteller også om kontakten Alta hadde resten av verden i eldre tid. I utstillingen er den eldste metallgjenstanden som er funnet i Alta, en spenne fra folkevandringstid (500-tallet), funnet ved Kviby i 1999. 

— I utstillingen er den eldste metallgjenstanden som er funnet i Alta, en spenne fra folkevandringstid (500-tallet), funnet ved Kviby i 1999.

En av de største sølvhalsringer fra vikingtid som vi kjenner fra Norge er fra Lathari i Alta. Den kan ha vært gravd ned som et offer til gudene for 1000 år siden. Fra samme tid er de fine kvinnesmykkene av bronse, som en ung kvinne kan ha tatt med seg fra Estland til Årøya i Alta.

De eldste mynter vi kjenner fra Alta ble funnet på badestranden på Lathari i 2013-2014. De ble preget i Canterbury og London 1302-1310 av kongene Edvard I og Edvard II.

Halsring fra vikingtiden
Halsring fra vikingtiden. Foto: Bjørnar Johansen/Alta Museum

Nord-Norges største sølvskattefunn «Gakoriskatten» ble funnet i en bergsprekk av to unge jenter, ikke langt fra det nåværende Alta Museum, i 1942. De rikt dekorerte smykker kan ha vært laget av en sølvsmed i Bergen på 1600-tallet.

Sølvskatten funnet i Gakori.
Sølvskatten funnet i Gakori. Foto: Bjørnar Johansen/Alta Museum

En pose med sølvmynter funnet av kirkegårdstjeneren i Talvik i 1983 tilhørte en rik prest som omkom plutselig i en storm på sjøen i 1723. Hans kone visste han hadde gravd ned 13 slike sølvmyntposer, men etter hans død klarte hun bare å finne 12 av disse.