Guder, Ånder og Helgener

Permanente utstillinger
Religiøse gjenstander på Alta museum

To sider ved Finnmarks religionshistorie vises i utstillingen: Den samiske før-kristne religion og skulpturer laget til senmiddelalderens kirker da Norge var et romersk-katolsk land underlagt paven i Roma.

Kopi av "Vardø-runebommen".
Kopi av "Vardø-runebommen". Foto: Anne Klippenvåg Pettersen/Alta museum

Gudene i den samiske førkristne religionen er framstilt slik de vises på den magiske trommen, runebommen. I utstillingen finnes en kopi av den eneste runebommen fra Finnmark som fortsatt eksisterer. Den originale «Vardø-runebommen» befinner seg på De Samiske Samlinger i Karasjok. Den ble konfiskert av myndighetene i 1693. Eieren, Anders Poulsson ble dømt til døden. Utstillingen viser også hvordan den samiske religionen betraktet naturen som besjelet og levende. Hele området som i dag er Alta kommune var et rent samisk bosetningsområde fram til 1600 og samene tok først til seg kristendommen på 1700-tallet.

Ikon og Pietà.
Ikon og Pietà. Foto: Ann-Silje Ingebrigtsen/Alta museum

Kristendommen ble introdusert i Finnmark i middelalderen, men var begrenset til den norske bosetning i fiskeværene på ytterkysten fram til 1500-tallet. Den første kirken i Alta ble bygd på Årøya i 1694. I utstillingen finnes kirkekunst av høy kvalitet laget i Tyskland i seinmiddelalderen til kirkene på ytterkysten. Skulpturene forteller dermed også om gode tider for fisket og rikdommen i Finnmark i forhold til resten av landet. Den utstilte døpefonten «rommer hele den norske bosetningshistorien i Alta.» Den sto først i middelalderkirkene på kysten og ble flyttet innover Altafjorden da de første nordmenn koloniserte området, først i Årøyakirken og deretter i den første kirken i Talvik.