Skrot eller skatt?

Fortellerstund Tuesday 29.11. - kl 18:00

Velkommen til Skrot eller skatt? Et arrangement med fokus på kvensk tilhørighet.
Hvilke gjenstander er skrot for deg og hvilke blir skatt? Hvordan definerer du et objekt som kvensk? Kom for å dele din fortelling eller kom bare som gjest.

I Skrot eller Skatt? inviterer vi lokalbefolkningen til å dele minner og fortellinger knyttet til en personlig gjenstand eieren selv definerer som kvensk. «Så kvensk som du får det», sa Arvid Langgård, da han leverte et vadbein laget av sauehorn og en trepinne, til utstillinga Tuulessa. Nydelig å se til, verdifull kunnskap, - en ordentlig skatt. Andre vil kanskje være mer nysgjerrig og trenge å utforske hvorvidt gjenstanden representerer noe kvensk, og kanskje er den ansett som skrot, men likefullt interessant om du deler din fortelling. Det kan være sukkerskåla plassert på prydhylle i kjøkkenet, høvelen som ligger skrota i en skjå eller votten du strikka i fjor.

Med arrangementet Skrot eller skatt? har vi som mål og fotografere gjenstander og samle inn fortellinger om disse. Bilder og korte tekster vil så presenteres i utstillinga Tuulessa – I vinden som handler om kvensk kulturarv i dag. Til deg som vil delta ber vi ikke om at du gir fra deg din gjenstand, men at du bringer den til museet og deler en liten fortelling om denne. Vi ønsker så å ta et portrettfoto av eieren, samt beholde gjenstanden ei kort tid for fotografering.

Tervettulemaa – Velkommen!

Gratis inngang og enkel servering. Arrangementet holdes i utstillinga Tuulessa – I vinden.