Norske museer samler folks 17. mai-feiring

I år blir det en annerledes nasjonaldag. Det blir ikke 17. mai-tog eller samlinger ved skoler og grendehus. Folk utfordres til å markere dagen på nye og oppfinnsomme måter. Dette vil norske museer høre mer om.