Vi trenger flere museumsverter!

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum har som oppgave å bevare, formidle og forske på Altas bergkunst og kultur- og naturhistorie. Bergkunsten i Alta er en av åtte norske oppføringer på UNESCOs verdensarvliste. Museet er en av Finnmarks største turistattraksjoner og i løpet av noen hektiske måneder kommer besøkende fra hele verden for å oppleve bergkunsten og Altas spennende historie.


Kan du tenke deg å jobbe på en av Altas mest spennende arbeidsplasser?
Vi trenger flere museumsverter for tilkallingsvakter, både dagtid, kveld, ukedager og helg!

Arbeidsoppgaver:

  • Guiding i utstillinger og verdensarven
  • Billettsalg og informasjon til gjester om verdensarven og museet
  • Salg, varepåfylling og ordensoppgaver i museumsbutikken
  • Enkle kafeoppgaver og oppfølging av IK-mat
  • Forefallende oppgaver og vakthold

Museumsvertene må snakke norsk og minimum ett fremmedspråk. Fremmedspråket må beherskes på et nivå som gjør søkeren i stand til å guide på det (fortrinnsvis engelsk, tysk, fransk, italiensk, nederlandsk eller spansk). Museumsvertene må delta på obligatorisk opplæring og kurs.

Søknad og CV sendes til post@altamuseum.no