Exhibition opening "Diversity"

Exhibition opening Thursday 28.10. - kl 19:00

Alta Husflidslag fyller 100 år i 2021 og jubileet markeres med utstillingen «Mangfold – Alta Husflidslag 100 år» på Alta Museum.

Utstillingen åpnes 28.10.21, kl. 19:00 og vises i perioden 29. oktober – 14. november. Utstillingen viser mangfoldet innen håndarbeid og håndverk som lagets medlemmer har laget gjennom årene, både på kurs og i privat regi.

Over 100 ulike gjenstander vises fram innenfor 6 hovedtemaer:

  • Masketeknikk
  • Søm
  • Veving
  • Skinn
  • Ull
  • Tre

UTDRAG FRA ALTA HUSFLIDSLAGS HISTORIE

Det var to lærere på Amtskolen, beliggende i Bossekop, Froskeland og Thomassen, som i 1921 startet Bossekop Husflidslag.

Det finnes ingen protokoller fra årene før og under 2. verdenskrig. Men vi vet at det ble holdt sløyd og vevkurs allerede på 20-tallet. Det var lærere fra Alta som ledet disse kursene, Olav Haldorsen og Markus Mathilassi på sløydkurs og Anny Haugen med vevkurs. På denne tiden var det viktig å kunne lage møbler og veve tekstiler som kom til nytte i hverdagen.

Den 17. juni 1947 ble det første møte etter krigen avholdt i Bossekop Husflidslag. Til langt inn på 60-tallet var kurs den store aktiviteten, da med hovedvekt på søm og vev.

Sammen med flere andre lag var Alta Husflidslag med på oppstart av butikken Husfliden. Den var i drift fra 1956 til 1994.

I 1971 ble navnet på laget endret til Alta Husflidslag.

Kontoret til Husflidskonsulenten for Finnmark ble i 1978 lagt til Alta.

Det ble fra nå av stor aktivitet i Husflidslaget. Møter med demonstrasjoner av diverse teknikker, foredrag og stor kursaktivitet.

Dette er hovedaktivitetene til Husflidslaget også i dag. I tillegg arrangeres arbeidsstue for barn, det populære juleverkstedet på Alta Museum og håndarbeidskafeer.

For å kunne drifte laget har det gjennom årene vært en rekke litt mindre og større lotterier.

Utstillingen som nå vises på Alta Museum er den siste av mange utstillinger som Alta Husflidslag i samarbeid med museet, har fått i stand. Utstillingen viser resultater av mangfoldet i aktiviteter og kurs gjennom årene.

Husflidslaget har i dag lokaler i Parksenteret, og vi kaller lokalet vårt for "Fliden".

Alta Husflidslag har i dag 85 medlemmer.