Alta Museum og Alta Husflidslag ønsker å låne votter til ny utstilling!

Vil du bidra til utstillingen "Varme Hender"?

Votter
Heidi Johansen

7. februar åpner utstillingen «Varme hender – om vottens kulturhistorie» på Alta Museum. Utstillingen er et samarbeid mellom Alta Museum og Alta Husflidslag. Den handler om vottens historie, votten som næring, stedsvotter, finvotter, samiske votter, arbeidsvotter og ulike strikketeknikker. 

«Varme hender» er utlånt fra Tromsø Museum, men vi vil gi den et lokalt tilsnitt med votter og andre gjenstander fra egen samling, og ikke minst votter som folk i Alta låner ut til utstillingen. Vi håper å få inn votter i et mangfold av farger, mønstre og teknikker, fra tradisjonelle til moderne! 

Alta Husflidslag er ansvarlig for innsamling av vottene, og det foregår fram til 25. januar. Vottene blir merket og registrert slik at de kan leveres tilbake til sine rettmessige eiere når utstillingen tas ned 3. juni. På museet vil de være utstilt på en måte som ivaretar sikkerheten. 

Har du lyst å bidra til en lun og hjemmestrikka utstilling? Ta kontakt med Alta Husflidslag for å avtale om henting eller levering: 

Turid Svaler – 900 37 436
Anne Lise Paulsen – 993 61 030