Altas samtid og historie

All informasjon og fagkunnskap som er delt her er skrevet av de ansatte i seksjonen for Samtid og Historisk Tid (SOHT).

Bensinstasjon i Bossekop.
Bensinstasjon i Bossekop. Foto: Anna Johansen

Det er vårt ansvar å bevare, formidle og forske på både Altas samtid og Altas nyere tids historie (SOHT). De fagansattes forskning utvikler ny kunnskap og relevante temaer innenfor Altas Historie og samtid. Forskning og kunnskapsutvikling ved museer danner et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon, formidling og utstillingsproduksjon. 

Det brede tematiske mangfoldet som SOHT forvalter bidrar til å gjøre Alta Museum en relevant aktør i lokalsamfunnet og et levende kulturhus. 

Under de kommende fanene kan du lese om:

• Samlingene: Vår samling, Bygg, Båter, Arkiv, Gave til museet?

• Digitalt museum

• Artikler: Altaelva, Bergverk og gruver, Kulturelt mangfold, Nordlys, Skatter, Sport, Struve

• Forskning