Ansatte

Administrasjon og drift

 • Kristin I. Nilsen Harila

  Personal- og administrasjonsmedarbeider

  Personal- og administrasjonsmedarbeider
  Kristin jobber med personalsaker, lønn, fakturering og øvrige administrative oppgaver.

 • Harriet Hagan

  Direktør

  Harriet er direktør ved Alta Museum. Hun er utdannet siviløkonom og er ansvarlig for daglig drift og administrasjon.

 • Jan Roger Eriksen

  Driftsleder/utstillings-drifts tekniker.

  Jan Roger er ansvarlig for drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.

 • Kevin Thatcher

  Vaktmesterassistent

  Kevin har kontroll og vedlikehold av bygninger og uteområder. Han hjelper til med utstillinger, gressklipping, snørydding og mye annet.

 • Meena Klaybut

  Renholder

  Meena har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

 • Prathueang (Tick) Padthesang

  Renholder

  Tic har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

Seksjon for marked og publikumsservice

 • Anita Tapio

  Publikumsansvarlig og seksjonsleder for markeds- og publikumsavdelingen

  Anita er markedsansvarlig og tar seg av reiselivsdelen av virksomheten og overordnet drift av resepsjon, butikk og kafé. Ansvar for ansettelser av sommerpersonell og helgevakter.

 • Linn Johansen

  Medarbeider kafé, butikk og resepsjon

  Linn arbeider med daglig drift av resepsjon, museumsbutikk og kafe. Linn jobber mye med arrangementer og er involvert i de fleste oppgaver som Markeds- og publikumsavdelingen har ansvar for.

 • Else Poulsen

  Museumsvert

  Else har som hovedoppgave å ta godt vare på museets gjester, samt daglig drift av resepsjon, museumsbutikk og kafe. Hun håndterer også en del av seksjonens økonomioppgaver.

Seksjon for bergkunst og verdensarv

 • Martin Kristoffer Hykkerud

  Seksjonsleder

  Administrativt og faglig ansvarlig for seksjonens ansvarsområder. Prosjektleder for Kåfjordprosjektet, som omhandler sikring og bevaring av bergkunst.

 • Karin Tansem

  Ph.d. stipendiat/konservator

  Er i gang med ph.d.-prosjektet «Bergkunst, geologi og estetikk», ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT. Øvrige oppgaver er knyttet til dokumentasjon, formidling og forvaltning av bergkunsten og forhistorien i Alta.

 • Heidi Johansen

  Konservator

  Har de senere år vært ansvarlig for ulike formidlings-/informasjonsprosjekter knyttet til verdensarven i Alta, som audioguide, guidehefte og skilting, og deltar også i arbeidet med ny bergkunstutstilling.

 • Mari Sofie Strifeldt Arntzen

  Konservator

  Formidling og forvaltningsoppgaver knyttet til bergkunsten i Alta, prosjektleder for ny bergkunstutstilling.

 • Lars Julsrud

  Arkeolog

  Prosjektleder for Bergkunstarkivet, dokumentforvaltning for verdensarven Bergkunsten i Alta. Digital dokumentering, med geodata/GIS og oppfølging av bergkunsten i Askeladden.

 • Rune Normann

  Arkeolog

  Både forvaltnings- og formidlingsoppgaver. Primært arbeid med dokumentasjon, utstilling og bergkunstarkiv.

Seksjon for samtid og historisk tid

 • Maria Øien

  Seksjonsleder

  Maria er sosialantropolog og seksjonsleder for Seksjon for samtid og historisk tid med personalansvar, faglig ansvar for oppfølging og tilrettelegging for forskning, formidling, utstillingsproduksjon, forelesningsrekker, forsvarlig forvalting av vår samling og kulturhistoriske bygg og kulturminnevern.

 • Eva Dagny Johansen

  Ph.d. stipendiat

  Eva er sosialantropolog og ph.d. stipendiat på museologi, IKOS, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av den lokale dimensjonen ved tilbakeføring av kulturarv, tittelen på hennes forskningsprosjekt er «Samisk kulturarv tilbakeføres – hva skjer lokalt?».

 • Hans Christian Søborg

  Konservator

  Hans Christian er arkeolog (mag.art) med støttefagene geologi og historie og videreutdanning i museologi. Hans Christian arbeider med Altas nyere tids historie (bl.a. nordlysforskningshistorie og kvensk kultur), samt formidling. Han produserer utstillinger innen Altas naturhistorie og utnytting av bergarter i forhistorisk tid til våre nye basisutstillinger.

 • Merete Ødegaard

  Konservator

  Merete er sosialantropolog og arbeider innenfor feltet Altas nyere historie. Hennes spesialområde er Altaelva og laksefiske/sportsfiske. Hun har også oppgaver innenfor samlingsforvaltning og utstillingsarbeid. Fram til høsten 2018 arbeider hun med et eksternt bokprosjekt om skiferdriften i Alta.

 • Ann-Silje Ingebrigtsen

  Samlingsmedarbeider

  Ann-Silje er kunsthistoriker som har ansvar for registrering av gjenstander og legge inn tekster på web.

 • Anne Klippenvåg Pettersen

  Konservator

  Anne er museolog og arbeider med samlingsforvaltning. Hun tar imot alle slags spørsmål om museets samling. I tillegg jobber hun med formidling av utstillinger, samlingen og med Den kulturelle skolesekken.

 • Gerd Johanne Valen

  Konservator

  Gerd er konservator og arkeolog med støttefagene biologi og historie. Hun har lang erfaring med prosjektledelse og forvaltning. Hun er fortiden utleid som verdensarvkoordinator for Struves meridianbue og jobber også med utstillingsproduksjon.

 • Kristin Nicolaysen

  Museumslektor

  Kristin Nicolaysen er visuell antropolog og arbeider med produksjon av våre nye basisutstillinger, samt med formidling knyttet til ulike DKS prosjekter.