Ansatte

Administrasjon og drift

 • Jan S. Dølør

  Direktør

  Jan er direktør på museet og har det overordnede faglige og administrative ansvaret. Han jobber med strategi, planlegging, økonomistyring og kvalitetssikring.

 • Max Saltykov

  Økonomiansvarlig

 • Kristin I. Nilsen Harila

  Personal- og administrasjonsmedarbeider

  Kristin jobber med administrative oppgaver.

 • Jan Roger Eriksen

  Driftsleder/utstillings-drifts tekniker.

  Jan Roger er ansvarlig for drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.

 • Meena Klaybut

  Renholder

  Meena har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

 • Prathueang (Tick) Padthesang

  Renholder

  Tic har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

Seksjon for marked og publikumsservice

 • Anita Tapio

  Seksjonsleder for markeds- og publikumsavdelingen

  Anita er markedsansvarlig og tar seg av reiselivsdelen av virksomheten, samt overordnet drift av resepsjon, butikk og kafé. Ansvar for ansettelser av sommerpersonell og helgevakter.

 • Linn Johansen

  Medarbeider kafé, butikk og resepsjon

  Linn arbeider med daglig drift av resepsjon, museumsbutikk og kafe. Linn jobber mye med arrangementer og er involvert i de fleste oppgaver som Markeds- og publikumsavdelingen har ansvar for.

 • Else Poulsen

  Museumsvert

  Else har som hovedoppgave å ta godt vare på museets gjester, samt daglig drift av resepsjon, museumsbutikk og kafe. Hun håndterer også en del av seksjonens økonomioppgaver.

Seksjon for bergkunst og verdensarv

 • Martin Kristoffer Hykkerud

  Seksjonsleder/Verdensarvkoordinator

  Martin er administrativt og faglig ansvarlig for seksjonens ansvarsområder, samt verdensarvkoordinator for Bergkunst i Alta. Han er også prosjektleder for Kåfjordprosjektet, som omhandler sikring og bevaring av bergkunst.

 • Karin Tansem

  Ph.d. stipendiat

  Karin er i gang med ph.d.-prosjektet «Bergkunst, geologi og estetikk», ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT. For øvrig jobber hun med oppgaver er knyttet til dokumentasjon, formidling og forvaltning av bergkunsten og forhistorien i Alta.

 • Heidi Johansen

  Konservator

  Heidi har de senere år vært ansvarlig for ulike formidlings-/informasjonsprosjekter knyttet til verdensarven i Alta, som audioguide, guidehefte og skilting, og deltar også i arbeidet med ny bergkunstutstilling.

 • Mari Sofie Strifeldt Arntzen

  Konservator

  Mari jobber med formidling og forvaltningsoppgaver knyttet til bergkunsten i Alta.

 • Rune Normann

  Konservator

  Rune jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver. Hovedsakelig arbeider han med dokumentasjon av bergkunsten, museets utstillinger og bergkunstarkivet. Han leder også komiteen for midlertidige utstillinger, og er museets verneombud.

 • Gerd Johanne Valen

  Verdensarvkoordinator

  Gerd er verdensarvkoordinator for Struves Meridianbue. Hun har lang erfaring med prosjektledelse og forvaltning, og jobber også med utstillingsproduksjon.

Seksjon for samtid og historisk tid

 • Maria Øien

  Seksjonsleder

  Maria er sosialantropolog og seksjonsleder for Seksjon for samtid og historisk tid med personalansvar, faglig ansvar for oppfølging og tilrettelegging for forskning, formidling, utstillingsproduksjon, forelesningsrekker, forsvarlig forvalting av vår samling og kulturhistoriske bygg og kulturminnevern.

 • Eva Dagny Johansen

  Ph.d. stipendiat

  Eva er sosialantropolog og ph.d. stipendiat på museologi, IKOS, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av den lokale dimensjonen ved tilbakeføring av kulturarv, tittelen på hennes forskningsprosjekt er «Samisk kulturarv tilbakeføres – hva skjer lokalt?».

 • Hans Christian Søborg

  Konservator

  Hans Christian er arkeolog (mag.art) med støttefagene geologi og historie og videreutdanning i museologi. Hans Christian arbeider med Altas nyere tids historie (bl.a. nordlysforskningshistorie og kvensk kultur), samt formidling. Han produserer utstillinger innen Altas naturhistorie og utnytting av bergarter i forhistorisk tid til våre nye basisutstillinger.

 • Merete Ødegaard

  Konservator

  Merete er sosialantropolog og arbeider innenfor feltet Altas nyere historie. Hennes spesialområde er Altaelva og laksefiske/sportsfiske. Hun har også oppgaver innenfor samlingsforvaltning og utstillingsarbeid. Fram til høsten 2018 arbeider hun med et eksternt bokprosjekt om skiferdriften i Alta.

 • Ann-Silje Ingebrigtsen

  Konservator

  Ann-Silje er kunsthistoriker av bakgrunn. Hun jobber med registrering av samlingen, samlingsforvaltning og utstillingsproduksjon. Hun kan også formidle på norsk tegnspråk.

 • Lena Karlstrøm

  Konservator

  Lena er historiker og arbeider med samlingsforvaltning, i tillegg til formidling og utstillingsproduksjon. Hun har ansvar for museets samlinger av gjenstander, foto, kulturhistoriske arkiv og bygninger. Kontakt henne gjerne angående alle spørsmål om museumssamlingen.

 • Kristin Nicolaysen

  Museumslektor

  Kristin Nicolaysen er visuell antropolog og arbeider med produksjon av våre nye basisutstillinger, samt med formidling knyttet til ulike DKS prosjekter.

 • Daria Polishchuk

  Konservator

  Daria har bakgrunn i visuell antropologi og kulturprosjektledelse. Hun jobber med produksjon av nye basisutstillinger.