Ansatte

Administrasjon og drift

 • Jan S. Dølør

  Direktør

  Jan er direktør på museet og har det overordnede faglige og administrative ansvaret. Han jobber med strategi, planlegging, økonomistyring og kvalitetssikring.

 • Max Saltykov

  Økonomiansvarlig

  Max er økonomiansvarlig, og har ansvar for regnskapsarbeidet, budsjettering og vår løpende økonomikontroll.

 • Kristin I. Nilsen Harila

  Personal- og administrasjonsmedarbeider

  Kristin jobber med administrative oppgaver.

 • Merete Ødegaard

  Konservator NMF

  Merete er sosialantropolog og arbeider innenfor feltet Altas nyere historie. Hennes spesialområde er Altaelva og laksefiske/sportsfiske. Hun har også oppgaver innenfor samlingsforvaltning og utstillingsarbeid.

 • Jan Roger Eriksen

  Driftsleder/utstillings-drifts tekniker.

  Jan Roger er ansvarlig for drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.

 • Sascha Kuhnert

  Vaktmester

  Sascha arbeider med drift og vedlikehold av museets arealer: bygg, utstillinger, park og kulturminneområder.

 • Meena Klaybut

  Renholder

  Meena har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

 • Prathueang (Tick) Padthesang

  Renholder

  Tic har ansvar for daglig renhold på museet og i utstillingene.

Seksjon for marked og publikumsservice

 • Anita Tapio

  Seksjonsleder for markeds- og publikumsavdelingen

  Anita er seksjonsleder og markedsansvarlig. Hun tar seg av reiselivsdelen av virksomheten, samt overordnet drift av resepsjon, butikk og kafé. Ansvar for ansettelser av sommerpersonell og helgevakter.

 • Linn Johansen

  Museumsvert

  Linn arbeider med daglig drift av resepsjon, museumsbutikk og kafe. Linn jobber mye med arrangementer og er involvert i de fleste oppgaver som Markeds- og publikumsavdelingen har ansvar for.

 • Else Poulsen

  Museumsvert

  Else har som hovedoppgave å ta godt vare på museets gjester, samt daglig drift av resepsjon, museumsbutikk og kafe. Hun håndterer også en del av seksjonens økonomioppgaver.

Seksjon for bergkunst og verdensarv

 • Evelyn Johnsen

  Seksjonsleder

  Evelyn er seksjonsleder for seksjonen som har ansvaret for arbeidet med verdensarvene (Bergkunsten i Alta og Struves meridianbue). Hun er utdannet arkeolog, og har erfaring fra både offentlig forvaltning og museumsdrift.

 • Karin Tansem

  Ph.d. stipendiat

  Karin er i gang med ph.d.-prosjektet «Bergkunst, geologi og estetikk», ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT. For øvrig jobber hun med oppgaver er knyttet til dokumentasjon, formidling og forvaltning av bergkunsten og forhistorien i Alta.

 • Heidi Johansen

  Konservator

  Heidi har de senere år vært ansvarlig for ulike formidlings-/informasjonsprosjekter knyttet til verdensarven i Alta, som audioguide, guidehefte og skilting, og har også deltatt i arbeidet med ny permanent bergkunstutstilling som åpnet i 2018.

 • Mari Sofie Strifeldt Arntzen

  Konservator

  Mari jobber med formidling- og forvaltningsoppgaver knyttet til bergkunsten i Alta, som publikumsarrangementer, undervisning, skilting og utstillinger.
  De senere årene har hun fordypet seg innenfor fotografering. Hun har også ledet arbeidet med ny permanent bergkunstutstilling som åpnet i 2018.

 • Rune Normann

  Konservator

  Rune jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver. Hovedsakelig arbeider han med dokumentasjon av bergkunsten, museets utstillinger og bergkunstarkivet. Han leder også komiteen for midlertidige utstillinger, og er museets verneombud.

 • Gerd Johanne Valen

  Verdensarvkoordinator

  Gerd er verdensarvkoordinator for Struves Meridianbue. Hun har lang erfaring med prosjektledelse og forvaltning, og jobber også med utstillingsproduksjon.

 • Eirik Haug Røe

  Konservator

  Eirik jobber med verdensarvene Bergkunsten i Alta og Struves meridianbue, og har oppgaver knyttet til forvaltning, formidling og dokumentasjon av verdensarvene. Han er utdannet arkeolog fra UiO og har en Ph.d. fra Universitetet i Groningen.

Seksjon for samtid og historisk tid

 • Eva Dagny Johansen

  Ph.d-stipendiat

  Eva er sosialantropolog og gjennomfører et ph.d. stipendiat på museologi, IKOS, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av den lokale dimensjonen ved tilbakeføring av kulturarv, tittelen på hennes forskningsprosjekt er «Samisk kulturarv tilbakeføres – hva skjer lokalt?».

 • Maria Øien

  Konservator

  Maria er sosialantropolog med en PhD på australsk urbefolkningskunst. Hun arbeider med formidling, utstillingsproduksjon, DKS og samlingsforvalting, samt ulike forskningsprosjekter.

 • Ann-Silje Ingebrigtsen

  Konservator

  Ann-Silje er kunsthistoriker av bakgrunn. Hun jobber med registrering av samlingen, samlingsforvaltning og utstillingsproduksjon. Hun kan også formidle på norsk tegnspråk.

 • Lena Karlstrøm

  Konservator

  Lena er historiker og arbeider med samlingsforvaltning, i tillegg til formidling og utstillingsproduksjon. Hun har ansvar for museets samlinger av gjenstander, foto, kulturhistoriske arkiv og bygninger. Kontakt henne gjerne angående alle spørsmål om museumssamlingen.

 • Kristin Nicolaysen

  Museumslektor

  Kristin Nicolaysen er visuell antropolog og arbeider med produksjon av våre nye basisutstillinger, samt med formidling knyttet til ulike DKS prosjekter.

 • Daria Polishchuk

  Konservator

  Daria har bakgrunn i visuell antropologi og kulturprosjektledelse. Hun jobber med produksjon av nye basisutstillinger, DKS Altasaken, samt ulike prosjekter.