Seksjon for marked og publikumsservice

Seksjon for marked og publikumsservice

 • Anita Tapio

  Seksjonsleder for marked- og publikumsavdelingen

  Anita er seksjonsleder og markedsansvarlig. Hun tar seg av reiselivsdelen av virksomheten, samt overordnet drift av resepsjon, butikk og kafé. Ansvar for ansettelser av sommerpersonell og helgevakter.

 • Linn Johansen

  Resepsjonsansvarlig

  Linn har ansvar for daglig drift av resepsjon, bestillinger og kundehenvendelser. Linn jobber mye med arrangementer og er involvert i de fleste oppgaver som Markeds- og publikumsavdelingen har ansvar for.

 • Hilde K. Olsen

  Butikk- og kafeansvarlig

  Hilde har som hovedoppgave å ta godt vare på museets gjester, samt daglig drift av museumsbutikk og kafe. Hun håndterer også en del av seksjonens økonomioppgaver.