Seksjon for bergkunst og verdensarv

Seksjon for bergkunst og verdensarv

 • Evelyn Johnsen

  Seksjonsleder

  Evelyn er seksjonsleder for seksjonen som har ansvaret for arbeidet med verdensarvene (Bergkunsten i Alta og Struves meridianbue). Hun er utdannet arkeolog, og har erfaring fra både offentlig forvaltning og museumsdrift.

 • Karin Tansem

  Ph.d. stipendiat

  Karin er i gang med ph.d.-prosjektet «Bergkunst, geologi og estetikk», ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT. For øvrig jobber hun med oppgaver er knyttet til dokumentasjon, formidling og forvaltning av bergkunsten og forhistorien i Alta.

 • Heidi Johansen

  Konservator

  Heidi har de senere år vært ansvarlig for ulike formidlings-/informasjonsprosjekter knyttet til verdensarven i Alta, som audioguide, guidehefte og skilting, og har også deltatt i arbeidet med ny permanent bergkunstutstilling som åpnet i 2018.

 • Mari Sofie Strifeldt Arntzen

  Konservator

  Mari jobber med formidling- og forvaltningsoppgaver knyttet til bergkunsten i Alta, som publikumsarrangementer, undervisning, skilting og utstillinger.
  De senere årene har hun fordypet seg innenfor fotografering. Hun har også ledet arbeidet med ny permanent bergkunstutstilling som åpnet i 2018.

 • Rune Normann

  Konservator

  Rune jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver. Hovedsakelig arbeider han med dokumentasjon av bergkunsten, museets utstillinger og bergkunstarkivet. Han leder også komiteen for midlertidige utstillinger, og er museets verneombud.

 • Gerd Johanne Valen

  Verdensarvkoordinator

  Gerd er verdensarvkoordinator for Struves Meridianbue. Hun har lang erfaring med prosjektledelse og forvaltning, og jobber også med utstillingsproduksjon.

 • Eirik Haug Røe

  Konservator

  Eirik jobber med verdensarvene Bergkunsten i Alta og Struves meridianbue, og har oppgaver knyttet til forvaltning, formidling og dokumentasjon av verdensarvene. Han er utdannet arkeolog fra UiO og har en Ph.d. fra Universitetet i Groningen.