Seksjon for bergkunst og verdensarv

Seksjon for bergkunst og verdensarv

 • Evelyn Johnsen

  Seksjonsleder

  Evelyn er seksjonsleder for seksjonen som har ansvaret for arbeidet med verdensarvene (Bergkunsten i Alta og Struves meridianbue). Hun er utdannet arkeolog, og har erfaring fra både offentlig forvaltning og museumsdrift.

 • Karin Tansem

  Førstekonservator NMF

  Karin har en doktorgrad i arkeologi, og avhandlingen har tittelen «Helleristningene i Alta: Estetikken, geologien og figurene». Hun jobber med kartlegging og dokumentasjon av helleristningene, med bevaring og forvaltning, og har også oppgaver knyttet til formidling av og forskning på bergkunsten og forhistorien i Alta.

 • Heidi Johansen

  Konservator

  Heidi jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver knyttet til verdensarven, som ulike sikrings- og tilretteleggingsprosjekt, informasjonsarbeid, bergkunstarkivet, guidehefter og audioguide. Hun er forfatter av boka "Verdensarven Bergkunsten i Alta" som ble utgitt på norsk i 2022, og på engelsk, fransk og tysk i 2023.

 • Mari Sofie Strifeldt Arntzen

  Konservator

  Mari jobber med formidling- og forvaltningsoppgaver knyttet til bergkunsten i Alta, som publikumsarrangementer, undervisning, skilting og utstillinger.
  De senere årene har hun fordypet seg innenfor fotografering. Hun har også ledet arbeidet med ny permanent bergkunstutstilling som åpnet i 2018.

 • Rune Normann

  Konservator

  Rune jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver. Hovedsakelig arbeider han med dokumentasjon av bergkunsten, museets utstillinger og bergkunstarkivet. Han leder også komiteen for midlertidige utstillinger, og er museets verneombud.

 • Gerd Johanne Valen

  Konservator

  Gerd er konservator og tidligere verdensarvkoordinator for Struves Meridianbue. Hun har lang erfaring med prosjektledelse og forvaltning, og jobber også med utstillingsproduksjon.

 • Eirik Haug Røe

  Føstekonservator NMF

  Som verdensarvkoordinator arbeider Eirik Haug Røe for at verdiene i og rundt verdensarven ivaretas. Han arbeider med forvaltnings- og tiltaksplaner, koordinering, oppgaver knyttet til forvaltning, formidling og dokumentasjon av verdensarvene, samarbeid mellom aktørene og befaringer. Verdensarvkoordinator er sekretær for Forvaltningsgruppen for bergkunsten i Alta og verdensarvrådet. Han er utdannet arkeolog fra UiO og har en Ph.d. fra Universitetet i Groningen.

 • Geir Ivar Johansen

  Verdensarvkoordinator Struves Meridianbue

  Som verdensarvkoordinator er Geir Ivar Johansen stedlig representant for arbeidet med verdensarven Struves meridianbue og arbeider for at verdiene i og rundt verdensarven ivaretas. Han arbeider med forvaltnings- og tiltaksplaner, ulike forvaltningsoppgaver, koordinering, rapportering, samarbeid mellom aktørene og vertskommunene og befaringer. Verdensarvkoordinator er sekretær for Faglig Råd og verdensarvrådet. Geir Ivar Johansen har mastergrad i Statsvitenskap fra UIT. I sin mastergrad arbeidet han med internasjonal rett, spesielt i forhold til Norge-Russland da han i sin mastergrad skrev om Russlands maritime grenser. Han har i tillegg praktisk pedagogisk utdanning, enkeltemner innen økonomi og språk og årsstudium i matematikk.