Seksjon for bergkunst og verdensarv

Seksjon for bergkunst og verdensarv

 • Martin Kristoffer Hykkerud

  Seksjonsleder/Verdensarvkoordinator

  Martin er administrativt og faglig ansvarlig for seksjonens ansvarsområder, samt verdensarvkoordinator for Bergkunsten i Alta.

 • Karin Tansem

  Ph.d. stipendiat

  Karin er i gang med ph.d.-prosjektet «Bergkunst, geologi og estetikk», ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT. For øvrig jobber hun med oppgaver er knyttet til dokumentasjon, formidling og forvaltning av bergkunsten og forhistorien i Alta.

 • Heidi Johansen

  Konservator

  Heidi har de senere år vært ansvarlig for ulike formidlings-/informasjonsprosjekter knyttet til verdensarven i Alta, som audioguide, guidehefte og skilting, og deltar også i arbeidet med ny bergkunstutstilling.

 • Mari Sofie Strifeldt Arntzen

  Konservator

  Mari jobber med formidling og forvaltningsoppgaver knyttet til bergkunsten i Alta.

 • Rune Normann

  Konservator

  Rune jobber med forvaltnings- og formidlingsoppgaver. Hovedsakelig arbeider han med dokumentasjon av bergkunsten, museets utstillinger og bergkunstarkivet. Han leder også komiteen for midlertidige utstillinger, og er museets verneombud.

 • Gerd Johanne Valen

  Verdensarvkoordinator

  Gerd er verdensarvkoordinator for Struves Meridianbue. Hun har lang erfaring med prosjektledelse og forvaltning, og jobber også med utstillingsproduksjon.