356204186 773876901192201 7872764680284281896 n

Eirik Haug Røe

Verdensarvkoordinator / Førstekonservator NMF

eirik@altamuseum.no
+47 95 73 77 86

Om

Som verdensarvkoordinator arbeider Eirik Haug Røe for at verdiene i og rundt verdensarven ivaretas. Han arbeider med forvaltnings- og tiltaksplaner, koordinering, oppgaver knyttet til forvaltning, formidling og dokumentasjon av verdensarvene, samarbeid mellom aktørene og befaringer. Verdensarvkoordinator er sekretær for Forvaltningsgruppen for bergkunsten i Alta og verdensarvrådet. Han er utdannet arkeolog fra UiO og har en Ph.d. fra Universitetet i Groningen.

Akademisk arbeid