Månedens gjenstand – frem fra glemselen

Alle gjenstander har en historie å fortelle. Hvilke skjuler seg i vårt magasin?

I de fleste museumsmagasiner finnes det gjenstander som dessverre sjeldent eller aldri kommer frem i lyset. Dette gjelder også for Alta Museum. Noen objekter vet vi ikke så mye om. Andre passer aldri helt inn i utstillingenes tematikker. Men det betyr ikke at disse gjenstandene burde straffes med et usynlig liv, bortgjemt i et avlåst magasinrom der lyset er slukket og tiden står stille.

For å gjøre noe med dette henter vi hver måned frem noe nytt fra magasinet som har ligget usett alt for lenge. Alle besøkende som kommer inn i museets foajé vil kunne se månedens gjenstand, enten alene eller i sammenheng med andre gjenstander, presentert med en beskrivende tekst.