Månedens gjenstand - Frem fra glemselen

Alle gjenstander har en historie å fortelle.
Hvilke historier skjuler seg i vårt magasin?


I de fleste museumsmagasiner finnes det gjenstander som sjeldent eller aldri kommer frem i lyset. Dette gjelder også for Alta Museum. Noen objekter vet vi ikke så mye om. Andre passer ikke helt inn i utstillingenes tematikk. Men det betyr ikke at disse gjenstandene burde ligge bortgjemt i et avlåst magasin der lyset er slukket og tiden står stille.

For å gjøre noe med dette henter vi hver måned frem noe nytt fra magasinet som har ligget usett alt for lenge. Besøkende på museet vil kunne se månedens gjenstand utstilt med en beskrivende tekst i museets foajé. Månedens gjenstand blir også publisert i Altaposten og på sosiale medier.