Felttelefon

Månedens gjenstand: Felttelefon

Månedens gjenstand

Denne felttelefonen ble brukt i 1950-årene, datidens mest mobile telefon. Den ble mest brukt ved arbeid på telegraf. Man koblet seg på linjen med klype fra ledning satt inn på trådene - og kunne ringe. Senere ble den brukt på lokale idrettsarrangement på jordene og til tidtaking under skirenn. Det ble laget hele sendinger med tider til ungene. Det var gildt, syntes de, å komme «i radioen.» 


Ann-Silje Ingebrigtsen - samlingsmedarbeider