Månedens gjenstand: Ærfuglpar

Månedens gjenstand

Ærfuglpar

Disse ærfuglene ble en del av museets samling i 1994. Ærfugler hekker langs hele kysten, og regnes i Norge som en truet art. Ærfuglhannen er i hovedsak sort og hvit, mens hunnen er brun og sort. Flere steder i Nord-Norge er hannen kjent som ekall og hunnen som ea. På nordsamisk er navnene ákta og hávda.

Ærfuglene napper dun fra brystet som brukes til varmeisolering av reiret. Etter at ungene har forlatt reiret kan duna sankes inn. Ederdun er kjent som det fineste dynefyllet, og innsanking av ederdun har fra gammelt av vært en viktig næringsvei. Folk langs kysten tok flere steder vare på ærfuglene ved å bygge reir til dem og beskytte dem mot rovdyr.

Vegaøyan Verdensarv omhandler den levende ederdunstradisjonen i det unike kulturlandskapet i øyriket Vega sør i Nordland. I museets permanente utstillinger kan du lære mer om ærfuglene på Vega og om de andre Verdensarvene i Norge.

Skrevet av Lena Karlstrøm, konservator