Månedens gjenstand: Ordførerkjede

Månedens gjenstand

Fylkesordførerkjede for Troms og Finnmark fylkeskommune 2020 – 2024

Fylkesordførerkjedet for Troms og Finnmark fylkeskommune er håndlaget av kunster Ina Gravem Johansen. Kjedet er utført i sølv med detaljer i gull, rød granat og sort hematitt som finnes naturlig i regionen. Kjedet skal symbolisere både konflikt, selvstendighet og selvråderett. Utsmykninga refererer blant annet til samisk og kvensk kultur, og til bergkunsten i Alta.

Ved oppløsninga av Troms og Finnmark fylkeskommune ble kjedet donert til Alta Museum under fylkesordfører Tarjei Jensen Bechs siste offisielle oppdrag i desember 2023. Etter overrekkelsen endret kjedet status fra bruksgjenstand til museumsgjenstand, som vil tas vare på for framtida, og kun håndteres med hansker.

For Alta Museum er det en stor ære å få fylkesordførerkjedet til samlinga. Kjedet representerer viktig samtidshistorie og har stor symbolverdi. Det er en viktig dokumentasjon av den historiske overgangen da Troms og Finnmark først ble til ett, og om den påfølgende oppløsninga av storfylket fire år seinere.