Se og gjøre?

Det er mye å oppleve på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum, både sommer og vinter. Museet har åpent hele 360 dager i året!

Foto: Stine&Jarlen/Alta Museum

Velkommen til Alta Museum – verdensarvsenter for bergkunst!

Alta Museum tilbyr både utstillinger inne og helleristninger utendørs. Museet kan du besøke hele året, mens helleristningene kan ses i den snø- og isfrie delen av året.

Helleristninger og verdensarvområde

Bergkunsten i Alta er en av de åtte norske innskrivingene på UNESCOs verdensarvliste. Altas verdensarv består både av helleristninger og hellemalerier, de eldste over 7000 år gamle. I denne tida var Alta en viktig møteplass, både for mennesker fra kyst og innland.

I den snøfrie perioden av året leder et gangveisystem deg gjennom verdensarvområdet ute, og du kan velge mellom ulike måter å få fortalt historien om verdensarven i Alta; guidehefte, audioguide eller personlig guide. Kort rute er 1,2 km og lang rute 3 km.

Foto: Stine&Jarlen/Alta Museum

Innendørs utstilling

I den permanente utstillingen innendørs finner man blant annet flere løse steinblokker med helleristninger og hellemalerier. Dette gjør at man får en liten smakebit av det ekte, selv når de vakre helleristningene ute ligger trygt bevart under snøen.

I utstillingen formidles også Altas lange historie, fra steinalderen og framover til dagens samfunn. Altas rike ressurser har tiltrukket mennesker til alle tider. Her er utstillinger blant annet om bergkunst og verdensarv, samisk og kvensk kultur, handel, bergverk, Altasaken, nordlysforskning, tradisjonelle næringer og laksefiske i Altaelva.

Museet har gjennom året flere midlertidige utstillinger som vises i kortere perioder. Disse utstillingene kan du lese mer om her.

Alta Museum er det eneste museet på det norske fastlandet som har vunnet «European Museum of the year award».

Kafe og butikk

Museet har både en kafe med Altas vakreste utsikt og en spennende museumsbutikk. Begge følger museets åpningstider.

Museet har åpent hele 360 dager i året!

Foto: Stine&Jarlen/Alta Museum