Se og gjøre?

Det er mye å oppleve på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum, både sommer og vinter. Sentret har åpent hele 360 dager i året! I den snøfrie delen av året er helleristningsområdet utenfor museet tilgjengelig for besøk. Denne turen gir en unik mulighet til å bli kjent med Altas bergkunst.

UNESCO

Helleristningene i Alta har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1985. Visste du at det bare er 8 UNESCO-steder i Norge? Vi er veldig stolte av å være en del av den eksklusive «familien».

Helleristningene

Helleristningene kan du oppleve best ved å bruke sentrets guidebok eller en audioguide. Audioguidene anbefales på det varmeste. De gir en levende fortelling om bergkunsten og tiden de ble laget i. Det er også mulig å booke en menneskelig guide fra museet. Dette må bestilles på forhånd.

I høysesongen på sommeren skjer det ulike spennende steinalderaktiviteter ute i parken. Her kan man prøve seg på bueskyting, dokumentasjon av helleristninger og mye mer. Her er det lavvu, bål, mat og sittegruppe, slik at alle i familien kan hygge seg sammen.

— Sentret har åpent hele 360 dager i året!

Utstillingene

Sentrets museumdel innendørs er åpen hele året. I den permanente utstillingen finner du blant annet flere løse blokker/steiner med helleristninger og hellemalerier. Dette gjør at man får en liten smakebit av det ekte, selv når de vakre helleristningene ute ligger trygt bevart under snøen. Museets permanente utstillinger er inndelt i ulike tema, blant annet bergkunsten i Alta, samisk før-kristen religion, nordlys og sportsfiske i Altaelva.

Museet har gjennom året flere midlertidige utstillinger som vises i kortere perioder. Disse utstillingene kan du lese mer om her.

Kafe og butikk

Sentret har både en kafe med Altas vakreste utsikt og en spennende museumsbutikk som er åpen i museets åpningstider.

Fortellingene fra fortida fenger også nåtidas barn og unge. Foto: Ingvild Telle.