Guidet tur

Den beste måten å bli kjent med bergkunsten på er å ha din egen guide.

Foto: Stine&Jarlen/Alta Museum

Å ha med en person som kan svare på dine spørsmål, peke og fortelle gir en unik opplevelse av bergkunsten. Husk at guidet tur må bestilles på forhånd på post@altamuseum.no eller tlf. 41 75 63 30. Pris for leie av personlig guide finner du her.

I høysesongen tilbys det normalt guidet tur på norsk, engelsk, tysk, fransk, russisk og tegnspråk. Andre språk som italiensk og spansk vil variere fra år til år. Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Guidede turer på vinteren gjøres innendørs! For større grupper på vinter tilbys også introgudinger på 10-15 minutter som presenterer museet og hva du vil finne i utstillingene.