Månedens gjenstand: Julesanger

Månedens gjenstand

Julesanger

Sangheftene har vært i bruk på Jansnes, som ble opprettet av Norske Kvinners Sanitetsforening som Talvik tuberkulosehjem og barnekoloni i 1923. Etter krigen ble Jansnes gjenoppbygd som sykehjem, og fra 1970 ble institusjonen drevet som psykiatrisk sykehjem. Fra 2001 var Jansnes del av Distriktspsykiatrisk senter for Vest-Finnmark. Ved nedleggelsen i 2015 ble disse sangheftene donert til museet sammen med mange andre gjenstander fra Jansnes’ lange historie.

Julesanghefter var populære som reklamemateriell for mange bedrifter. Tre av heftene kommer fra Sverre W. Monsen, som har produsert arbeidstøy i Bergen siden 1868. De hjerteformede sangheftene er av lokal opprinnelse, og stammer fra butikken Gunnar Berg i Talvik. Heftene er daterte og markerer bedriftens jubileum i 1966. Landhandelen Brødrene Berg ble startet 60 år tidligere, da Ludvig Halvdan Berg og Hjalmar Alfred Berg mottok handelsbrev fra lensmannen i Talvik 10. november 1906.

Vi slutter oss til julehilsenen som møter oss på sangheftene: Gledelig jul!

Skrevet av Lena Karlstrøm, konservator