Månedens gjenstand: Pengeskrin

Månedens gjenstand

Pengeskrin

Denne måneden har vi funnet fram en tobakksboks fra Johannes N. Withs Tobaksfabrikker, grunnlagt 1852 i Christiania. Fabrikken var en av landets ledende sigarprodusenter til den i 1922 ble oppkjøpt av J. L. Tiedemann.

Etter at tobakken tok slutt, har boksen hatt viktig innhold. På den medfølgende lappen kan vi nemlig lese at boksen var Talvik Sparebanks første pengeskrin!

Talvik Sparebank ble opprettet 11. februar 1910, med lærer J. S. Jensen som primus motor og styrets første formann. Bankens grunnfond var på bare 2600 kr, der 1600 kr kom fra private bidragsytere i kommunen og resten var statlige midler.

Boksen ble donert til museet i 2018 fra SpareBank 1 Nord-Norge Alta sammen med flere andre gjenstander og arkivmateriale.

Skrevet av Lena Karlstrøm, konservator