Historisk melding fra 8. mai 1945

Månedens gjenstand: Historisk melding fra 8. mai 1945

Månedens gjenstand

"Fra Hjemmefrontens ledelse:

Vår kamp er kronet med seier

Norge er atter fritt»

Slik startet seiersproklamasjonen skrevet av høyesterettsjustitiarius og leder for Hjemmefronten Paal Berg. 200 000 slike løpesedler ble spredd 8. mai 1945 av Hjemmefronten for å informere om Norges frihet.

Den tyske øverstkommanderende i Norge, general Frans Böhme, fikk om kvelden 7. mai ordre om å overgi seg med sine styrker i Norge, noe han etterkom. Likevel sensurerte Böhme innholdet i seiersproklamasjonen i Oslo-pressen samme kveld og endret setningen "Fienden skal nå avvepnes av norske og allierte styrker" til: "Fienden har nå kapitulert og snart vil vi helt ut være herrer i landet." Men hva som stod i de 200 000 løpesedlene hadde han ingen råderett over.

Akkurat denne løpeseddelen ble funnet på Jeløya i Østfold 8. mai 1945 av Åsta Østlyngen. Åsta og hennes mann Olav "Laffe" Østlyngen ble evakuert fra Alta til Jeløy sammen med sine fem barn 7. november 1944 med et troppetransportskip. Hun tok med seg denne løpeseddelen tilbake til Alta som et minne fra dagen «da freden brøt løs.»


Anne Klippenvåg Pettersen - konservator