Krukke.

Månedens gjenstand: Krukke

Månedens gjenstand

Nesten alt ved dette objektet er ukjent. Vi ser det er en krukke, den er laget av brent leire, og en eller annen gang havnet den på fjordbunnen i Kåfjord. Den ble hentet opp av en dykker i september, 2000 og ble funnet sammen med den krittpipen den deler sitt monter med. Det er alt vi vet. Havet har i tillegg gjort sitt beste for å ta den til seg, nå er den nærmest oppslukt av knudrete kalkalger som skjuler alle mulige identifiserbare spor på krukken. Men i tillegg har kanskje havet gitt den en ny estetisk verdi?

Hvis man skulle lage en stor utstilling rundt dette objektet, er det flere historier krukken kunne ha fortalt. Vi kunne ha lært om algene som eksisterer i Kåfjord, hvordan de lever og tilpasser seg sine omgivelser. Kanskje det finnes et miljøperspektiv? Vi kunne også ha satt fokus på dykkemiljøet her i Alta, fått frem deres historie, opplevelser og andre funn. Og hvorfor er det egentlig forbudt å hente opp gjenstander fra fjordbunnen i Kåfjord nå? Eller kanskje det finnes noen sagn og myter om undervannsvesener her?

Men denne gangen får krukken lov til å vises frem grunnet sin egenverdi. De assossiasjonene denne algedekorerte krukken skaper, er muligens nok?


Anne Klippenvåg Pettersen - konservator