Månedens gjenstand: Almanakk

Månedens gjenstand

Almanakk for år 1900

I "Slagtemaaneden" november viser vi fram en almanakk for året 1900, utgitt i Kristiania av W.C. Fabritius & Sønner. Almanakken har vært en del av museets utstilling om Bossekopmarkedet fra 1991 og fram til i år, ellers vet vi ingenting om gjenstandens historie.

Almanakken er Den Nordenfjeldske Udgave, som inkluderer tidsperiodene for midnattssol og mørketid fra Bodø i sør til Spitsbergen i nord. Her finnes også nyttig informasjon blant annet om Oscar II, formørkelser, fredningsbestemmelser for vilt, samt takstene for rikstelegraf. Advarselen om at medisinglass med hvit signatur skal brukes innvortes og de med rød eller blå signatur utvortes, må heller ikke forglemmes.

Alle større norske markeder er videre nedtegnet i almanakken, i tillegg til svenske grensemarkeder og de viktigste hestemarkedene. Her kan vi blant annet lære at oppstartsdatoer for Bossekopmarkedet året 1900 var 7. mars og 5. desember.

Flere sider er viet til landsstatistikker om blant annet kreaturhold, jernbanelengde og telegraflinjer. Så mye som 120 000 rikstelefonsamtaler ble for eksempel foretatt i Norge i 1896. Her finnes også fylkesvis statistikk, der vi kan lese at Finnmark i 1897 ikke hadde handelsflåte, men derimot et fiskeriutbytte på hele 3,3 millioner kroner.

Skrevet av Lena Karlstrøm, konservator