Månedens gjenstand: Jordmorveske

Månedens gjenstand

Denne jordmorveska var i bruk i Alta i etterkrigstida og ble donert til Alta Museum sammen med en spark som også ble brukt i jordmortjenesten. Jordmorveska er i dag uten innhold, men har nok inneholdt alt ei jordmor kunne trenge når hun dro rundt til fødende. Tilsvarende vesker kunne inneholde navleklemme, stetoskop, sprøyter, tenger, nål og tråd til lukking av sår, klyster, gasbind, termometer, bekken, medisinflasker, gummislange, målebånd og fyrstikkeske. Eksemplene er hentet fra Kystmuseet i Øygarden og Stiklestad Nasjonale kultursenter.

I boka Øyemor – Fødselsfortellinger fra Sápmi/Čalbmeeadni – Riegádahttinmuitalusat Sámis av Toril Hanson, Nina Hermansen, Nina Schmidt og Annie Henriksen (red.) finner vi fødselsfortellinger fra de siste hundre år. Her beskriver forfatterne blant annet hvordan helsevesenets utvikling påvirket kvinnenes fødeopplevelser. I begynnelsen av perioden var hjemmefødsler assistert av familie vanligst, men etter hvert fikk fødende kvinner oftere bistand fra jordmødre i lokalsamfunnet. Til slutt ble sykehusfødsler standard, ofte på sykehus langt fra kvinnenes hjemsted. Dette var en felles nasjonal utvikling, men som forfatterne av Øyemor/Čalbmeeadni forteller, fortsatte kvinner i Finnmark å føde hjemme og på lokale fødestuer lengre enn i resten av landet.

Vil du høre om hvordan det var å være jordmor i Finnmark før i tida? Da anbefaler vi Alta Museums temakveld om emnet, onsdag 18. april kl. 19:00. For mer informasjon, se vår hjemmeside altamuseum.no.


Lena Karlstrøm, konservator