Månedens gjenstand: Bøker med gullskrift og tynnslitte kanter

Månedens gjenstand

Bøker med gullskrift og tynnslitte kanter

I anledning Kvenfolkets dag 16. mars viser vi fram to bøker som på ulike vis forteller om kvensk innvandring. Ei godt ivaretatt bok, «Tre stammers møte» av Carl Schøyen fra 1918, innbundet i svart og med tittelen skrevet i gull. Boka er basert på fortellinger fra læreren og kvenen Skouluk–Andaras, og vektlegger blant annet læstadianismens betydning i samfunnet.

Den andre boka er ei finsk salmebok, velbrukt og slitt i kantene, der tittelen «Sioniin laulut wirret» bare så vidt kan skimtes. Slike salmebøker var mye brukt i læstadianske miljøer og dette eksemplaret er registrert med brukssted Kronstad.

I vårt magasin med over 3000 gjenstander er svært få gjenstander registrert som kvenske. I enkelte tilfeller gir likevel opplysninger som navn på giver, beskrivelse og bruksområde grunnlag for å anta for eksempel kvensk og/eller samisk tilhørighet. Ofte vet vi likevel ikke nok om denne delen av gjenstandenes historie og dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi setter derfor veldig stor pris på mer kunnskap om våre gjenstander. Hele museets samling er publisert på www.digitaltmuseum.no/owners/AM. Ta gjerne kontakt med oss på epost leka@altamuseum.no om du har informasjon du vil dele om gjenstander i samlinga.

Skrevet av Kristin Nicolaysen, museumslektor og Lena Karlstrøm, konservator

Vil du se tidligere utgaver av månedens gjenstand?