Månedens gjenstand: Åpningsprogrammet fra 1978

Månedens gjenstand

Åpningsprogrammet fra 1978

I oktober 2018 markerer vi Alta Museums 40 årsjubileum. 27. januar 1978 ble museet offisielt åpnet i provisoriske lokaler i bomberommet på Komsa skole. Dette skjedde takket være Alta Historielag, som nedsatte et eget museumsutvalg i 1976. Samtidig samlet de inn og dokumenterte gjenstander, foto, bygninger og arkivmateriale. Dette arbeidet ble starten på Alta Museums samling.

Månedens gjenstand er programmet fra museets åpning. Programmet viser en oppstadvev donert av Anny Haugen, en av svært mange enkeltpersoner som opp gjennom årene har gjort en uvurderlig innsats for museet og for gjenstandssamlinga. Tirsdag 16. oktober kl. 19.00 feirer Alta Museum jubileet med utstillinga «Alta Museum 40 år!». Utstillinga viser glimt av museets- og Altas historie de siste 40 år. Takk til alle som har bidratt med historier, gjenstander, foto og andre godbiter!

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å feire 40 år med Alta Museum!

 

Skrevet av Ann-Silje Ingebrigtsen, samlingsmedarbeider