Månedens gjenstand: Vinkelsliperblad, Stilla, 14. januar 1981

Månedens gjenstand

Vinkelsliperblad, Stilla, 14. januar 1981

I Norgeshistorien har vinkelslipere aldri vært brukt under så dramatiske forhold som 14. januar 1981 i Stilla. Kampen mot utbygginga av Alta-Kautokeinovassdraget hadde vart i 11 år. I Stilla var det minus 30 grader, Folkeaksjonen hadde etablert en massiv teltleir og lenkegjengen, fastspente i kjettinger og jernklaver, sperret anleggsveien på nullpunktet. På skipet Janina som lå til kai i Bukta, gjorde en hær av politimenn seg klare til aksjon.

Alfred Nilsen beskriver stemninga og avmaktsfølelsen derpå, i sin bok «Altakampen - Miljøkampens største folkereisning» fra 2019.

«De som satt i lenkene og klavene var folk som hadde meldt seg frivillig. Det ble spurt om det var noen som ville bli skiftet ut før politiet gikk i gang med skjæringa. For vi så at det var noen som slet, selv om de ikke ba om å få slippe. Stemninga ble dyster, uhyggelig, og da noen felte tårer i smug, ble de som selv var enige i det, skiftet ut. Det var likevel ingen problemer med å få andre til å overta.

Selv i dag, 38 år etter at kampen om elva kulminerte i Stilla i januar 1981, blir jeg grepet av uhyggen jeg følte på 0 – punktet den dagen. Følelsen av avmakt mot en politihær på 600 mann som regjeringa hadde sendt til Alta for å gjennomføre et utbyggingsvedtak. En utbygging der det meste av lovpålagte forundersøkelser manglet, og de som forelå var feilaktige. Et skrekkeksempel på mangelfulle undersøkelser før arbeidet skulle settes i gang.»

Skrevet av Kristin Nicolaysen, museumslektor

Vil du se tidligere utgaver av månedens gjenstand?