Duk fra 1920.

Månedens gjenstand: Duk fra 1920

Månedens gjenstand

Januar, markeringen av en ny start med nye muligheter! Hvem har vel ikke tenkt: «Neste år, da skal jeg …»?

Månedens objekt er inspirert av et dikt av Olav H. Hauge, som fint beskriver den håpefulle optimismen som råder blant mange nå i januar.

Ny Duk!

Ny gul duk på bordet.

Og nye kvite ark!

Her må då ordi koma,

her som er so fin duk

og so fint papir!

Isen la seg på fjorden,

so kom fuglane og sette seg.

                         -Olav H. Hauge, 1980


Anne Klippenvåg Pettersen - konservator