Månedens gjenstand: Dukkekomser

Månedens gjenstand

Dukkekomser

Denne gangen viser vi fram tre flotte dukkekomser fra Kautokeino og Karasjok. Konstruksjonen består av uthulte trestykker trukket med reinskinn, lagd på samme vis som komser for barn. Komsene varierer i størrelse fra 11 til 38 cm, og i den største komsa ligger ei babydukke ikledd kofte.

Komsene er en del av Anny Haugen-samlinga. Anny Haugen (1901-1987) var rektor ved Finnmark Husflidskole og mangeårig formann i Finnmark Husflidslag. Haugen var opptatt av å bevare kunnskap om samisk håndverk. Som del av dette arbeidet ga hun ut boka «Samisk husflid i Finnmark - Drakt, belter og bånd, flettinger, votter, grenveving». Boka ble produsert i samarbeid med Norsk Folkemuseum.

Haugen var med på å starte Alta historielag i 1975 og bidro også aktivt under stiftelsen av Alta Museum. På midten av 1980-tallet donerte hun og Finnmark Husflidslag en stor samling gjenstander til museet.


Skrevet av Lena Karlstrøm, konservator