Månedens gjenstand: Sølvpokal med håndskrevet lapp

Månedens gjenstand

"Oscar, Norge og Sveriges Konge. Til Nils Hansen, Russeluft, for kjæk og ædel daad 1885".

Denne månedens gjenstand er en kongelig sølvpokal gitt som belønning for en lokal redningsdåd. Pokalens innskrift og en medfølgende håndskrevet lapp forteller at kong Oscar II i 1885 ga pokalen til Nils Hansen og hans 18 år gamle sønn Hans Johannes Nilsen, for å ha reddet 30 menn fra et isflak. Lappen er skrevet av Haakon Nilsen, sønn og sønnesønn av de to redningsmennene, og dette er den eneste beretningen vi kjenner til om denne dramatiske redningsaksjonen.

Foto: Alta Museum

Sølvpokalen ble gitt i arv til familiens eldste barn i flere generasjoner, inntil Nils Hansens oldebarn Laila Irene Johansen donerte den til Alta Museum. Hun hadde selv fått den på slutten av 1970-tallet av Haakon Nilsen som da bodde i Canada, hvor han emigrerte med sin far i 1911.

Teksten er basert på Martin K. Hykkeruds bidrag til Alta Museums julekalender i 2009. Hvis du har noe mer informasjon om denne heltedåden, ta gjerne kontakt med Alta Museum på telefon 41 75 63 30 eller post@altamuseum.no.