Månedens gjenstand: Skiferkniver

Månedens gjenstand

Skiferkniver

Skifer var et svært mye brukt råstoff i Finnmark i steinalderen. Vi har mye skifer i Alta, og i dag er det den knallharde Altaskiferen som blir brukt, blant annet til gulvet her på museet. I steinalderen var det den røde leirskiferen som ble brukt, en type skifer som er svært enkel å forme.

Materialet ble tatt i bruk for 6-7000 år siden, og ble brukt helt opp i metallbrukende tid. Knivene vi stiller ut kunne for eksempel brukes til å flå felte dyr. Knivene kan bli svært kvasse, men blir ganske fort sløve. En fordel er at de lett kan kvesses på nytt. 

Noen helt unike skiferkniver er dekorerte og har et elghode i enden. Kanskje ble noen kniver laget som et prydobjekt, heller enn noe som skulle brukes?


Skrevet av Rune Normann, konservator