Månedens gjenstand: Skrapere

Månedens gjenstand

Skrapere

Steinalderens mennesker laget redskaper i mange former, og mange er velkjente som for eksempel pilspisser, spydspisser og økser. Et mindre kjent redskap er skraperen. En skraper ble brukt til å bearbeide skinn. Skinn var helt nødvendig i steinalderen, da det var utgangspunktet for en rekke produkter som klær, telt, båt og annet. Ulike skinn har ulike kvaliteter, og har sine bruksområder. Prosessen med å bearbeide skinnet har flere steg, og skraping er ett av de første stegene. Poenget er at man skraper bort alle kjøtt- og fettrester slik at skinnet blir helt rent. Skraperen kan også brukes til å fjerne pelsen fra skinnet, for eksempel hvis skinnet skal brukes til en båt.

Her ser du et utvalg skrapere fra steinalderen. Disse skraperne er laget av chert og kvartsitt.