Protokoll 1946-1959.

Månedens gjenstand: Protokoll 1946 - 1959

Månedens gjenstand

Da andre verdenskrig tok slutt var nesten hele Finnmark i ruiner. Flere organisasjoner, både private og offentlige, bidro til gjenreisingen av Finnmark og Nord-Troms.

Denne boken viser en oversikt over gaver sendt fra folk i sør til deres landsmenn i Alta og omegn. Spesielt er foreningen «Hjemmenes Utstyrsklubber» sentral i denne protokollen. Den ble stiftet av en gruppe kvinner i Trondheim med målsetningen om «å samle alle kvinner i alle yrker og alle aldre for å skaffe midler til å hjelpe de krigsrammede hjemmene på fote igjen.» I utgangspunktet var det symaskiner som ble fraktet nordover, men de utvidet snart gaveomfanget til kjøttkverner, tekstiler og ulike husholdningsartikler.

I protokollen var det i tillegg innstukket mye korrespondanse mellom foreningen og lokale kvinner i Alta. I løpet av brevene får vi vite at flere givere i sør var misfornøyde med de de tolket som mangel på takknemlighet fra mottagerne i nord og det ble etter hvert etterspurt både fotografier og brev som kunne bevise de kummerlige forholdene. I et brev fra en kvinne i Kviby i Alta, datert 15.08.1947, svarer hun tilbake: «… Når eg får höve til å låne apparat, skal eg sende dem noen. For öyeblikket strever eg med å få huset såpass i orden at det blir litt mindre trekkfullt til vinteren.»   


Anne Klippenvåg Pettersen - konservator