Månedens gjenstand: Alta Museum – 30 år i Hjemmeluft

Månedens gjenstand

Alta Museum – 30 år i Hjemmeluft

17. juni 1991 åpnet Alta Museum i et flunkende nytt og moderne bygg her i Hjemmeluft. Det var det andre museet i Finnmark som fikk en bygning som var designet for formålet, med gode forhold for samlinger, utstillinger og arrangementer. Plasseringen ved det største av bergkunstområdene i Alta, gjorde også formidling og tilsyn enklere.

Åpningsdagen i 1991 var den største besøksdagen i museets historie, med hele 2395 mennesker innom. Besøket til helleristningsfeltene i Hjemmeluft hadde økt jevnt og trutt på 1980-tallet, med innskrivingen på UNESCOs Verdensarvliste og tilretteleggingen med gangveier. Besøket nådde nye høyder med åpningen av museet. Ved utgangen av 1991 hadde 54.000 mennesker vært innom. I de første årene hadde museet åpent fra kl. 08.00-23.00 i høysesongen, og det ble guidet på mange språk. Den nyansatte museumsbestyreren Hans Christian Søborg la stor vekt på at museet skulle være til for publikum:

«Jeg kom til Alta 1,5 år før det nye museet åpnetog når byggingen alleredevari gang.Jeg var glad for å komme til et publikumsrettet museum som hadde forhistorisk bergkunst som spesialtema. Alta har en spesielt spennende og dramatisk historie fra de eldste tider til i dag. Museer har tidligere blitt kritisert for å være kjedelige elfenbenstårn. Som mange mente jeg at museer først og fremstertil for sitt publikum. Å være med på å lage et godt museum både for en stor, ung og voksende lokalbefolkning og et stort antall tilreisende fra hele verden var en veldig fin utfordring.Jeg og planleggerne var enige om at museumstiltak for befolkningen var med på å gjøre museet til en bedre reiselivsattraksjon og omvendt» - Hans Christian Søborg, museumsbestyrer 1990-2005

Skrevet av Heidi Johansen, konservator

Vil du se tidligere utgaver av månedens gjenstand?